Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Перелік напрямів, зя якими здійснюється підготовка бакалаврів 

№ п/п Шифр галузі Найменування галузі знань Код напрямку підготовки Напрям підготовки
1. 0101 Педагогічна освіта

6.010101

6.010102

6.010105

6.010106

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Корекційна освіта

(за нозологіями)

Соціальна педагогіка

2. 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

6.010201

6.010202

6.010203

Фізичне виховання 

Спорт

Здоров'я людини

3. 0202 Мистецтво

6.020202

6.020204

6.020205

Хореографія

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво 

4. 0203  Гуманітарні науки

6.020302

6.020303

Історія

Філологія 

5. 0301 Соціально-політичні науки  6.030103 Практична психологія
6. 0401 Природничі науки 

6.040101

6.040102

6.040104

Хімія

Біологія

Географія 

7. 0402 Фізико-математичні науки

6.040201

6.040203

Математика

Фізика

8. 0403 Системні науки та кібернетика 6.040302 Інформатика
9 1401 Сфера обслуговування 6.140103 Туризм

 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка бакалаврів
№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код спеціальності Назва спеціальності
Перший (бакалаврський) рівень
1 01 Освіта / Педагогіка 012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (фізична культура)
014 Середня освіта (здоров'я людини)
014 Середня освіта (Хореографія)
014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
014 Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Українська мова та література)
014 Середня освіта (Російська мова)
014 Середня освіта (Англійська мова)
014 Середня освіта (Німецька мова)
014 Середня освіта (Французька мова)
014 Середня освіта (Хімія)
014 Середня освіта (Біологія)
014 Середня освіта (Географія)
014 Середня освіта (Математика)
014 Середня освіта (Фізика)
014 Середня освіта (Інформатика)
016 Спеціальна освіта
017 Фізична культура і спорт
2 02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
3 03 Гуманітарні науки 033 Філософія
034 Культурологія
4 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
053 Психологія
5 08 Право 081 Право
6 09 Біологія 091 Біологія
7 10 Природничі науки 103 Науки про Землю
106 Географія
8 12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки
9 22 Охорона здоров'я 227 Фізична терапія, ерготерапія
10 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення
11 24 Сфера обслуговування 242 Туризм

 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка магістрів
№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код спеціальності Назва спеціальності
Другий (магістерський) рівень
1 01 Освіта / Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (Фізична культура)
014 Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Українська мова та література)
014 Середня освіта (Російська мова)
014 Середня освіта (Англійська мова)
014 Середня освіта (Німецька мова)
014 Середня освіта (Хімія)
014 Середня освіта (Біологія)
014 Середня освіта (Географія)
014 Середня освіта (Математика)
014 Середня освіта (Фізика)
014 Середня освіта (Інформатика)
016 Спеціальна освіта
017 Фізична культура і спорт
2 02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
3 03 Гуманітарні науки 033 Філософія
034 Культурологія
035 Філологія
4 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
053 Психологія
5 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
6 09 Біологія 091 Біологія
7 10 Природничі науки 106 Географія
8 22 Охорона здоров'я 227 Фізична терапія, ерготерапія
9 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота
10 24 Сфера обслуговування 242 Туризм
1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 212 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW