Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

«Знать од Бога

І голос той, і ті слова...

Ідуть меж люди»

                   Т. Шевченко

LazarkoЛазарко Микола Олександрович (14 грудня 1948 р. –
2 лютого 2011 р.) – український поет, філолог, педагог, протоієрей Української православної церкви Московського патріархату.

Народився у родині селян 1948 р. у с. Стецьківка. Закінчив Стецьківську середню школу (1966 р.), протягом 1966-1970 рр. – студент Сумського педагогічного інституту імені
А. С. Макаренка.

1970-1971 рр. – учитель української мови і літератури Могрицької восьмирічної школи.

1971-1973 рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи восьмирічної Могрицької школи, член координаційної районної організації товариства «Знання».

1974-1975 рр. – учитель української мови і літератури Склярівської восьмирічної школи.

1975 р. – директор восьмирічної школи с. Склярівка.

Талановитий педагог, який цікавився старослов’янською, володів болгарською, польською, сербо-хорватською, російською мовами, не залишився поза увагою, його запросили на кафедру української мови до Сумського педагогічного інституту.

1984-2009 рр. – старший викладач кафедри української мови. Викладав українську мову, історичну граматику української мови, вступ до слов’янської філології, шкільний курс української мови.

У 1999 р. очолював літературно-мистецьку студію «Орфей», що діяла при Сумському педагогічному університеті.

Микола Олександрович закінчив Сумське пасторське богословське духовне училище при Свято-Пантелеймонівському монастирі. Працюючи священнослужителем, отець Микола не полишав педагогічної роботи, проводив семінари, читав лекції у педагогічному університеті.

2 лютого 2011 року Микола Лазарко помер. Похований біля храму Святого Великомученика Димитрія Солунського, що в Стецьківці.

Публікації

1982  рік

1. Лазарко М. О Навчально-виховна роль діалектологічної практики студентів-філологів / М. О. Лазарко // Методичні поради до комплексної підготовки студентів-філологів. – Запоріжжя, 1982. – С. 120–125.

1983 рік

2. Лазарко М. О. Изучение системы падежей имен существительных в северо-восточных говорах УССР / М. О. Лазарко // Тезисы докладов и сообщений к научной конференции. – Сумы, 1982. – С.24-25.

1983 рік

3. Лазарко М. О. Мировоззренческий аспект в анализе диалектологического материала восточнополесского региона /
М. О. Лазарко // Тезисы докладов и сообщений областной научной конференции. – Сумы, 1983. – С.104-105.

4. Лазарко М. О. Використання діалектологічних записів у процесі вивчення лінгвістичних дисциплін / М. О. Лазарко // Професійна підготовка вчителів-філологів. – Запоріжжя, 1983. – С.82-89.

1984 рік

5. Лазарко М. О. Вивчення іменника в умовах східнополіських говорів / М. О. Лазарко // Педагогічно-фахова підготовка вчителів-філологів. – Запоріжжя, 1984. – С.27-35.

1986 рік

6. Лазарко М. О. К использованию технических средств обучения в процессе преподавания лингвистических дисциплин / М. О. Лазарко // Тезисы докладов и сообщений областной межвузовской научно-теоретической конференции. – Сумы, 1986. – С.35-37.

1987 рік

7. Лазарко М. О. Роль українсько-білоруських культурно-літературних взаємин у збагаченні української мови / М. О. Лазарко // Тези шостої обласної наукової конференції. – Суми, 1987. – С.32-33.

1988 рік

  1. Лазарко М. О. Архаїчні форми як елемент поетики українських народних дум у зв’язку з особливостями їх музичної інтерпретації / М. О. Лазарко // Тези доповідей і повідомлень обласної науково-практичної конференції. – Суми, 1988. – С.66–69.
  2. Лазарко М. О. Враца літературна. Історія і сьогодення. /
    М. О. Лазарко // Вперед. – 1988. – 7 жовтня.
  3. Лазарко Н. А. К этимологии названия города Путивля /
    Н. А. Лазарко // Тезисы докладов и сообщений областной научной конференции. – Путивль, 1988. – С.56–57.

11. Лазарко М. О. Про нинішнє висвітлення проблеми хронології «Слова» і характер полеміки навколо неї / М. О. Лазарко // Тези доповідей і повідомлень першої наукової конференції учасників семінарію по вивченню «Слова». – Суми, 1988. – С.19-21.

12.Лазарко М. О. Східнополіські говори в «Словарі української мови» Б.Грінченка (особливості іменникових форм) / М. О. Лазарко // Вивчення життя і творчості Б. Д. Грінченка в школі і вузі: методичні рекомендації. – Суми, 1988. – С.39-41.

13. Лазарко М. О. Сьогочасне вивчення мови « Слова о полку Ігоревім « / М. О. Лазарко // Тези доповідей і повідомлень першої наукової конференції учасників семінарію по вивченню «Слова». – Суми, 1988. – С.27–28.

14. Лазарко М. О. Що в імені твоїм, Путивль?/ М. О. Лазарко // Ленінська правда. – 1988. – 15 липня.

1989 рік

15. Лазарко М. О. Вірш «Хаджі Димитр» Х.Ботева в контексті перекладацької діяльності й суспільних позицій П.Грабовського /
М. О. Лазарко // Тези доповідей і повідомлень обласних літературних читань. – Суми, 1989. – С.65-68.

1990 рік

16. Лазарко М. О. Деякі особливості східнополіських говірок як матеріал для дослідження історії української мови/ М. О. Лазарко // Тези доповідей і повідомлень XVI Республіканської діалектологічної наради: Проблема української діалектології на сучасному етапі. – Житомир, 1990. – С.75-76.

17.Лазарко М. О. Ігор Новгород-Сіверський як історична особа і образ «Слова» / М. О. Лазарко // Тезисы докладов и сообщений второй научной конференции участников семинария по изучению «Слова». – Сумы, 1990. – С.53-55.

18. Лазарко М. О. Князь Ігор – постать героїчна / М. О. Лазарко // Вперед. – 1990. – 26 травня.

19. Лазарко М. О. Топонім Путивль в історико-лінгвістичному аспекті / М. О. Лазарко // Тези доповідей і повідомлень
VI Республіканської ономастичної конференції. – Одеса, 1990. – С.46-48.

1991 рік

20. Лазарко М. О. Переклади М. Драй-Хмари поезій
М. Богдановича // М. Богданович і Україна / М.О. Лазарко // Матеріали і тези доповідей сьомої наукової конференції питань білорусько-українських літературних та фольклорних взаємин. – Суми, 1991. – С.47-50.

21. Лазарко М. О. Канадські зустрічі з Кобзарем. (Про вшанування Т. Шевченка в Канаді) / М. О. Лазарко // Вперед. – 1991. – 12 березня.

1992 рік

22. Лазарко М. О. Автор «Слова о полку Ігоревім» і Чернігово-Сіверська мовна стихія / М. О. Лазарко // Проблеми хронології і авторства «Слова о полку Ігоревім» у сучасному трактуванні: тези доповідей та повідомлень третьої наукової конференції учасників семінарію з проблем вивчення «Слова». – Суми, 1992. – С.62-64.

23. Лазарко М. О. Леся серед українців Канади: Нотатки з подорожі / М. О. Лазарко // Вперед. – 1992. – 24 червня.


1993 рік

24. Лазарко М. О. Альманах «Слобожанщина» – 92: Спроба аналітичного (і небезстороннього) огляду / М. О. Лазарко // Вперед. – 1993. – 24 лютого.

1994 рік

25. Лазарко М. О. Специфіка мови «Слова о полку Ігоревім» /
М. О. Лазарко , Г. І. Малишко // Специфіка «Слова о полку Ігоревім» як літературної пам’ятки: матеріали сьомої республіканської наукової конференції з питань вивчення «Слова». – Суми, 1994. – С.43-44.

1995 рік

26. Лазарко М. О. « Євгеній Онєгін « у перекладі
М. Рильського / М. О. Лазарко // Максим Рильський і світова література: матеріали наукової конференції, присвяченої 100-річчю від часу народження Максима Рильського. – Суми,1995. – С.22-25.

27. Лазарко М. О. Методичні вказівки та матеріали для діалектологічної практики: навч. посіб. / М. О. Лазарко. – Суми,
1995. – 54 с.

1996 рік

28. Лазарко М. О. Врачанський цвіркунець: Передмова до перекладів з болгарської поезії Яни Кременської / М. О. Лазарко // Ярославна. – 1996. –№2-3. – С.12.

1998 рік

29. Лазарко М. О. Особливості мови « Слова о полку Ігоревім « / М. О. Лазарко // Філологічні науки: збірник наукових праць. –
Суми, 1998.

2000 рік

30. Лазарко М. О. «А починалось усе так…»: Передмова до добірки віршів «Орфею» та впорядкування добірки / М. О. Лазарко // Слобожанщина. – 2000. – Вип. 6. – С.111-112.

31. Лазарко М. О. Ігор Новгород-Сіверський як історична особа і образ «Слова» / М. О. Лазарко // Слобожанщина. – 2000. – Вип. 5. – С.96-100.

2001 рік

32. Лазарко М. Естетична функція слова в поетичному творі: навчальний посібник для студентів-філологів вищих навчальних закладів / М. Лазарко, Г.Малишко, В. Федоров. – Суми: Собор,
2001. – 68с.

2007 рік

33. Лазарко М. О. Імператоїдні композити в українській антропонімії /М. О. Лазарко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ імені А.С. Макаренка у 2006 р. / [ред. кол. : Н. І. Кириленко,
О. В. Білецька та ін.] – Суми : Сум ДПУ ім.А.С.Макаренка, 2007. –
С.175-176.

2009 рік

34. Лазарко М . О. До проблеми катойконімних утворень Сумщини / М. О. Лазарко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ імені А. С. Макаренка у 2008 р. / [ред. кол. : Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.].–Суми: Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2009. – С. 147-148

2011 рік

35. Лазарко М. О. Пам’ять і любов : поезії / М. О. Лазарко. – Суми : ПП Н.В. Кочубей, 2011. – 53 с.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 155 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW