Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

«Щоб любити – треба знати, а щоб проникнути в таку тонку й неосяжну,

величну й багатогранну річ, як мова, треба її любити»

               Василь Сухомлинський

 

Silka

Силка Алла Анатоліївна - кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчила філологічний факультет СумДПІ ім. А.С. Макаренка. Навчалася в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького, яку успішно закінчила, захистивши в 1984 р. кандидатську дисертацію. На кафедрі української мови працює з 1999 р.

Наукові інтереси:

синтаксис мови; динаміка лексико-семантичної системи; методика викладання мови у вищій школі;
російська та українська мови як іноземні.

Автор понад 70 наукових праць, серед яких 10 навчально-методичних посібників (із них 4 – з грифом МОН), публікації за кордоном (Мінськ, Брест, Санкт-Петербург). Бере активну участь у міжнародних наукових конференціях. Є координатором зв’язків з мовознавцями Брестського державного університету імені О.С. Пушкіна, що здійснюється в межах укладеної між університетами угоди про співпрацю.

Керує колективною науковою темою кафедри «Ефективні технології навчання і контролю якості знань у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців».

Готує студентів до участі у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях. Протягом кількох років є членом журі обласного туру Всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені П. Яцика, обласного конкурсу наукових робіт учнів МАН.

Інформація про нагороди та відзнаки

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, грамотами Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за якісну підготовку студентів-філологів.

LimanchukЛиманчук Лідія Миколаївна - старший викладач

У 1977 р. закінчила філологічний факультет СумДПУ  ім. А.С. Макаренка. На кафедрі української мови викладає з 1990 року.

Наукові інтереси:

метода викладання української мови;
етнолінгвістика;
культура мови.

Автор понад 20 наукових статей у фахових виданнях, 6 навчально-методичних посібників для студентів і учнів. Бере активну участь у всеукраїнських конференціях. Керує дипломними роботами на кафедрі української мови, готує студентів до участі у всеукраїнських олімпіадах.

Інформація про нагороди та відзнаки

Лиманчук Л.М. нагороджена знаком «Відмінник народної освіти» (1987 рік), грамотою Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за якісну підготовку студентів-філологів.

DeinychenkoДейниченко Наталія Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Народилася 29 листопада 1947 року в місті Лебедині Сумської області в родині інтелігентів.

У 1965 році закінчила Лебединську школу №1. 1965-1967 роки – навчання в Лебединському педагогічному училищі, де здобула спеціальність учителя початкових класів. Протягом 1967-1971 років навчалась у Сумському державному педагогічному інституті імені
А. С. Макаренка. Фундаментальні знання їй дали викладачі:
П. Т. Гаврилов, В. О. Кваша, Н. Б. Ганжа, О. С. Скорик, Ю. П. Ступак.
1980-1984 роки – аспірантка Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького. Під керівництвом професора
М.М.Пилинського захистила кандидатську дисертацію на тему «Зоологічна лексика в східнополіському говорі української мови».

Наталія Павлівна працювала в Староруднянській початковій школі Поліського району Київської області (1967–1968 рр.), у Сумській восьмирічній школі № 17 (1971–1973 рр.). З 1973 року – викладач Сумського педінституту.

Науковий здобуток Н. Дейниченко – це дослідження з діалектології української мови, історії української мови, методики викладання української мови. Творчий здобуток доцента становлять статті про досвід роботи кращих учителів української мови
та літератури Сумської області. Загалом у своєму арсеналі
Наталія Павлівна має 98 публікацій. Свої наукові праці доцент
Н. П. Дейниченко пише на основі спостережень над навчальним процесом і водночас для модернізації й забезпечення цього процесу навчально-методичною літературою.

Під керівництвом Н. П. Дейниченко авторський колектив підготував чотири збірники диктантів для студентів, абітурієнтів та школярів.

Як науковця її цікавить робота в МАН.

Нагороди: нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України за сумлінну працю (2000 р.), грамотою Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (2003 р.), грамотою Сумської обласної державної адміністрації за активну співпрацю з Сумським центром післядипломної освіти (2006 р.) , грамотою СумДПУ за багаторічну підготовку висококваліфікованих фахівців (2007 р.), грамотою Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2007 р.), Почесною грамотою СумДПУ за високі показники у науковій та навчальній діяльності (2004 р.)

Публікації

1979 рік

 1. Дейниченко Н. П. Методичні вказівки і матеріали для діалектологічної практики / Н. П. Дейниченко. – Суми, 1979. – 47с.

1982 рік

 1. Дейниченко Н. П. Летіти соколом, співати соловейком /
  Н. П. Дейниченко // Культура слова. – 1982. – №23. – С. 20-23.

1983 рік

3. Дейниченко Н. П. Зоологічна лексика української мови як засіб відображення народного світосприйняття та її дидактичне значення / Н. П. Дейниченко // Проблемы формирования научного мировозрения учащейся молодежи: тезисы докладов и сообщений. – Сумы, 1983. – С. 103-104.

4. Дейниченко Н. П. Спостереження над лексико-семантичною диференціацією східнополіських говорів (на матеріалі лексики фауни) / Н. П. Дейниченко // Структура і розвиток українських говорів на сучасному етапі: XV Республіканська діалектологічна нарада. – Житомир, 1983. – С. 190-191.

5. Дейниченко Н. П. Уроки життя / Н. П. Дейниченко // Ленінська правда. – 1983. – 22 травня. – С.3.

1984 рік

6. Дейниченко Н. П. Виховання активності студентів під час діалектологічної практики (на матеріалі лексики фауни) / Н. П. Дейниченко // Формирование общественной и трудовой активности учащейся молодежи: тезисы докладов межвуз. конфер. – Суми, 1984. – С. 52.

7. Дейниченко Н. П. Питання вивчення зоологічної лексики рідного краю в курсі «Українська діалектологія» / Н. П. Дейниченко. – Суми, 1984. – 120 с.

8. Дейниченко Н. П. Як народ утворює терміни / Н. П. Дейниченко // Культура слова. – 1984. – №26. – С. 41-44.

1985 рік

9. Дейниченко Н. П. Воспитательное значение картин и образов природы, запечатленных в «Слове о полку Игореве» / Н. П. Дейниченко // «Слово о полку Игореве» и наша современность. – Суми, 1985. – С.25.

10. Дейниченко Н. П. Восточнославянская этимологическая номенклатура / Н. П. Дейниченко // Региональные особенности восточнославянских языков, литератур, фольклора и методы их изучения: тезисы докладов III Республик. конфер. – Гомель, 1985. – С. 118-120.

11. Дейниченко Н. П.Зоологическая лексика в восточнополесском говоре украинского языка: автореф. дисерт. канд. филол. наук: спец. 10.02.02. / Н.П. Дейниченко. – К.,1985. – 22 с.

12. Дейниченко Н.П. Профориентационная работа учителя-словесника / Н.П. Дейниченко // Актуальные проблемы профессиональной ориентации учащейся молодежи в условия профессионального всеобуча. – Глухов, 1985. – С.38-39.

13.Дейниченко Н.П. С.Н.Сергеев-Ценский и украинский язык /
Н.
П. Дейниченко // С.Н. Сергеев-Ценский – выдающийся советский писатель-академик. – Глухов, 1985. – С.19-20.


1986 рік

14. Дейниченко Н.П. Звуконаслідувальний характер назв птахів у східнополіському говорі української мови / Н.П. Дейниченко. – Суми, 1986. – С. 39-41.

15. Дейниченко Н.П. Использование технической терминологии в процессе изучения украинского языка студентами физико-математического факультета / Н.П. Дейниченко // Ускорение социально-экономического развития страны и пути совершенствования профессионально-педагогической подготовки будущих учителей. – Сумы, 1986. – С.39-41.

1987 рік

16. Дейниченко Н.П. Алегоричне вживання зоолексем у байках
Л. Глібова / Н.
П. Дейниченко // Глібовські читання, присвячені
160-річчю з дня народження поета: тези доповідей. – Ніжин, 1987. –
С. 60-61.

17. Дейниченко Н.П. Найвища нагорода (з досвіду роботи вчительки української мови та літератури Л.І. Оранської) / Н.П.Дейниченко // Вперед. – 1987. – № 56 – С.3.

18. Дейниченко Н.П. Природнича лексика в творах Валер’яна Поліщука / Н.П. Дейниченко // Літературний процес на Україні
20-30 років і творчість Поліщука: тези доповідей. – Рівне, 1987. – С.90-92.

19. Дейниченко Н.П. Связь форм внеклассной работы с уроками языка / Н.П. Дейниченко // Организация внеклассной работы в ВУЗе: тезисы докладов. – Сумы, 1987. – С.48-49.

20. Дейниченко Н.П. Українсько-білоруські взаємопереклади поезій про ленінську дружбу народів нашої Батьківщини / Н.П.Дейниченко // Під зорею Великого Жовтня: зб. тез. – Суми, 1987. – С.7-8.

1988 рік

21. Дейниченко Н.П. А.С.Макаренко о детской литературе и ее стиле / Н.П. Дейниченко // Творческое наследие А.С.Макаренка и современная школа: сб. тезисов. – Сумы, 1988. – С.220-221.


22. Дейниченко Н.П. Використання «Словаря української мови» за редакцією Б.Д.Грінченка в курсі «Українська діалектологія» / Н.П.Дейниченко // Вивчення творчості Б.Д.Грінченка в школі і ВУЗі: методичні рекомендації. – Суми, 1988. – С.20-23.

23. Дейниченко Н.П. Из истории изучения городов Путивльщины / Н.П. Дейниченко // Древнерусский город Путивль. – Путивль, 1988. – С.61-62.

24. Дейниченко Н.П. Микола Мошик – продовжувач традицій Єгора Мовчана та Євгена Адамцевича / Н.П. Дейниченко // Кобзарські традиції в українському фольклорі та літературі і творчість Є.Х.Мовчана: тези доповідей і повідомлень обласної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження Є.Х.Мовчана. – Суми, 1988. – С.83-84.

25. Дейниченко Н.П. Нове тлумачення слова-поняття «кмети» /
Н.
П. Дейниченко // Результати і перспективи дослідження «Слова о полку Ігоревім»: тези доповідей. – Суми, 1988. – С. 35-36.

26. Дейниченко Н.П. Регіональні особливості зоологічної лексики східнополіського говору / Н.П. Дейниченко // Актуальні проблеми історичної лексикології, лексикографії східно-слов’янських мов: тези доповідей. – Дніпропетровськ, 1988. – С. 20-23.

27. Дейниченко Н.П. Сучасне вивчення «Слова о полку Ігоревім» / Н.П. Дейниченко // Результати і перспективи дослідження «Слова о полку Ігоревім»: тези доповідей і повідомлень. – Суми, 1988. – С.27-28.

1989 рік

28. Дейниченко Н.П. Антропонимы в ранних произведениях
А.
П. Чехова / Н.П. Дейниченко // Чеховские чтения: тезисы докладов и сообщения областной научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А.П.Чехова и его связей с Сумщиной. – Сумы, 1989. – С.46-49.

29. Дейниченко Н.П. Іменники зі значенням особи в творах П.А.Грабовського / Н.П. Дейниченко // П.А.Грабовський визначний громадський діяч, поет-революціонер, перекладач, фольклорист: обласні літературні читання, присвячені 125-річчю з дня народження П.А.Грабовського. – Суми, 1989. – С. 111-113.

30. Дейниченко Н.П. Поезія Т.Г.Шевченка як ілюстративний матеріал при вивченні лінгвістичних дисциплін / Н.П. Дейниченко // Вивчення життя і творчості Т.Г.Шевченка в школі і ВУЗі: методичні рекомендації. – Суми, 1989. – С. 23-27.

31. Дейниченко Н.П. Тренувальні й контрольні завдання з української мови та літератури: для слухачів очно-заочного відділення факультету довузівської підготовки / Н.П. Дейниченко, Ю.В. П’ятаченко. – Суми, 1989. – 43 с.

32.Дейниченко Н.П. Фразеологизмы с анималистическим компонентом / Н.П. Дейниченко. – Сумы, 1989. – 32 с.

1990 рік

33. Дейниченко Н.П. Діалектологічна практика і краєзнавство /
Н.
П. Дейниченко // Тезисы докладов и сообщений Первой Сумской областной научной историко-краеведческой конференции. – Сумы, 1990. – С.177-178.

34. Дейниченко Н.П. Історизми в «Слові о полку Ігоревім» /
Н.
П. Дейниченко // Историзмы и обстоятельства возникновения «Слова о полку Игореве»: тезисы докладов и сообщений второй научной конференции участников семинария по изучению «Слова». – Сумы, 1990. – С.61-62.

35. Дейниченко Н.П. Методичні вказівки до проведення спецсемінару з української мови «Уроки розвитку зв’язного мовлення в 4-7 класах» / Н.П. Дейниченко. – Суми, 1990. – 52 с.

36. Дейниченко Н.П. Сумський бандурист Микола Мошик / Н.П.Дейниченко // Народна творчість та етнографія. – 1990. – №4. –С.94-95.

37. Дейниченко Н.П. Уроки развития связной речи учеников
4-8 классов / Н.П. Дейниченко // Актуальные вопросы профессиональной подготовки учителя: сб. науч. статей. – Сумы, 1990. – С. 68-73. – Деп. в НИИВШ. №625/90.

1991 рік

38. Дейниченко Н.П. Творче вивчення «Слова о полку Ігоревім» на Сумщині в світлі ідей А.С.Макаренка / Н.П. Дейниченко. – Суми, 1991. – С. 75-82.

39. Дейниченко Н.П. Факультативний курс з української мови в 9 класі / Н.П. Дейниченко // Дни науки по итогам научно-исследовательской работы в 1990 году. – Сумы, 1991. – С. 34-35.

1992 рік

40. Дейниченко Н.П. Вивчення та використання краєзнавчих матеріалів – одна з важливих форм патріотичного виховання учнів у школі / Н.П. Дейниченко // Патріотичне виховання школярів та студентів у позакласній краєзнавчій суспільно корисній діяльності. – Суми,1992. – С. 125-127.

41. Дейниченко Н.П. Мовлення вчителя / Н.П. Дейниченко // Психологічні основи становлення творчої особистості вчителя: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Суми,1992. – С. 140-141.

1995 рік

42. Дейниченко Н.П. Лексичні карти / Н.П. Дейниченко // Атлас Сумської області. – К., 1995. – С.30.

1996 рік

43. Дейниченко Н. П. Є у сиріт гарна мати / Н. П. Дейниченко // Сумщина. – 1996. – № 15. – С. 3.

44. Дейниченко Н. П. Славна українка / Н. П. Дейниченко // Українське слово. – 1996. – 29 серпня. – С. 7.

1997 рік

45. Дейниченко Н. П. Ареальне членування східнополіського говору / Н. П. Дейниченко // Український діалектологічний збірник. – Кн.3. – К.: Наук.думка, 1997. – С.172-176.

46. Дейниченко Н. П. Методичні поради щодо написання науково-дослідних робіт для слухачів МАН / Н. П. Дейниченко. – Суми, 1997. – 9с.

47. Дейниченко Н. П. Програма вступних випробувань та контрольні роботи з української мови / Н. П. Дейниченко. – Суми, 1997. – 10 с.


1998 рік

48. Дейниченко Н. П. Контрольні роботи з історії української літературної мови / Н. П. Дейниченко. – Суми: РВВ СДПІ, 1998. – 71с.

49. Дейниченко Н. П. Збірник диктантів з української мови для
9 класу: На краєзнавчій основі / Н. П. Дейниченко, О.М. Чхайло. – Суми: Мрія, 1998. – 80 с.

1999 рік

50. Дейниченко Н. П. Антонімія в творах Євгена Маланюка /
Н. П. Дейниченко // Філологічні науки : зб. наук. праць. – Суми, 1999. – 10 с.

51. Дейниченко Н. П. Зовнішні ізоглоси східнополіського говору /
Н. П. Дейниченко // Волинь – Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 1999. – С. 358-363.

2000 рік

52. Дейниченко Н. П. Мотиви номінації зоологічної лексики східнополіського говору / Н. П. Дейниченко // Філологічні науки : зб. наукових праць. – Суми, 2000. – С.31-42.

2001 рік

53. Дейниченко Н. П. Активізація навчального процесу на уроках української мови / Н. П. Дейниченко // Педагогічні науки : зб. наукових праць. – Суми, 2001. – С. 334-343.

54. Дейниченко Н. П. Збірник диктантів з української мови для
9-11 класів/ Н. П. Дейниченко, О.М. Чхайло. – Суми : Козац. вал,
2001. – 152с.

55. Дейниченко Н. П. Член редакційної колегії збірника наукових праць кафедри української літератури «Особистість письменника на уроці літератури»/ Н. П. Дейниченко. – Суми, 2001.

2002 рік

56. Дейниченко Н. П. Діалектологічна практика в системі вузівської гуманітарної освіти / Н. П. Дейниченко // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Суми, 2002. – С. 50-54.


2003 рік

57. Дейниченко Н. П. Післяжовтневі термінологічні словники /
Н. П. Дейниченко, Л.
М. Лиманчук, О.М. Петькова // Філологічні науки: збірник накових праць. – Суми, 2003. – С. 23-30.

2004 рік

58. Дейниченко Н. П. Народні арнітоніми Східного Полісся /
Н. П. Дейниченко // Лінгвокраєзнавство: Мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, діалектів Сумищини. – Суми,
2004. – С.
43-47.

59. Дейниченко Н. П. Павло Штепа як українець і як лексикограф / Н. П. Дейниченко // Філологічні науки: збірник наукових праць. – Суми, 2004. – С.29-32.

60. Дейниченко Н. П. Співавтор і співредактор «Збірника диктантів для студентів. Українська мова» / Н. П. Дейниченко. – Суми, 2004. – 220с.

61. Дейниченко Н. П. Частини мови. Іменник. Прикметник /
Н. П. Дейниченко // Від звука до тексту: Аналіз мовних одиниць різних рівнів. – Суми, 2004. – С. 40-49.

2005 рік

62. Дейниченко Н. П. Власні назви в географічній термінології /
Н. П. Дейниченко // Філологічні науки: зб. наукових праць. – Суми, 2005. – С. 23-29.

63.ДейниченкоН.П. Звуконаслідувальні орнітоніми східнополіського говору / Н. П. Дейниченко // Діалектна лексика: лексикологічний, лексикографічний та лінгвографічний аспекти.матеріали доповідей Міжнародної наукової конференції. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. – С. 108-114.

2006 рік

64. Дейниченко Н. Зоопрагматика в казці Івана Франка «Лис Микита» / Н. Дейниченко, О. Величко // Філологічні науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2006. – С. 29-34.


65. Дейниченко Н. П. Матеріали й методичні вказівки до курсу «Історія української літературної мови» / Н. П. Дейниченко. – Суми: СумДПУ, 2006. – 91 с.

66. Дейниченко Н. П. Навчально-виховна програма з української мови III навчального рівня / Н. П. Дейниченко // Виховуємо майбутню наукову еліту України: Збірка методичних матеріалів з досвіду роботи педагогів Сумського територіального відділення Малої академії наук України. – Суми, 2006. – С. 33-38.

2007 рік

67. Дейниченко Н. П. Активізація мисленнєвої діяльності обдарованих філологів у системі МАН / Н. П. Дейниченко //Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумськ. держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка ; [ред. кол. : А. В. Іванченко,
М. О. Лазарєв. В. І. Лоза та ін.]. – Суми, 2007. – С. 105-108.

68. Дейниченко Н. П. Збірник тестових диктантів / За ред. В.В.Герман, Н.П.Дейниченко. – Суми, 2007. – 158 с.

69. Дейниченко Н. П. Матеріали й методичні вказівки до курсу «Українська діалектологія» / Н. П. Дейниченко. – Суми: СумДПУ,
2007. – 70с.

70. Дейниченко Н. П. Методика викладання української мови у вищій школі / Н. П. Дейниченко // Науково-теоретичні, теоретико-прикладні, професійно-орієнтовані спецкурси й спецсемінари з української мови. – Суми: СумДПУ, 2006. – С. 50-55.

71. Дейниченко Н. П. Наукова спадщина Ф. Т. Жилка /
Н. П. Дейниченко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України; Ред. кол.: В.
В.Герман, П.І.Білоусенко, Ю.А.Зацний та ін. – Суми, 2007. – Ч. 2. – С. 24-28.

72. Дейниченко Н. П. Репресований кобзарський триптих «Дума про голод» / Н. П. Дейниченко // М.Мошик. Репресований кобзарський триптих «Дума про голод». – Суми: ВВП «Мрія», 2007. – С. 24-28.

73. Дейниченко Н. П. Спецсемінар «Уроки розвитку зв’язного мовлення в учнів 5-6 класів» / Н. П. Дейниченко // Науково-теоретичні, теоретико-прикладні, професійно-орієнтовані спецкурси й спецсемінари з української мови. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С.55-86.

74.Дейниченко Н. П. Стильове функціонування звертань /
Н.
П.Дейниченко, Л.М. Лиманчук // Філологічні науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ, 2007. – Ч.І. – С.9-17.

2008 рік

75. Дейниченко Н. П. Активізація розумової діяльності слухачів у системі навчально-виховної роботи відділення філології та мистецтвознавства / Н. П. Дейниченко // Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в системі роботи Сумського територіального відділення МАН України: методичний збірник / За заг.ред.
Л.
В. Тихенко – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 240-242.

76. Дейниченко Н. П. Власні назви в медичній термінології /
Н. П. Дейниченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту імені А. С. Макаренка у 2007 р. /
[ред. кол.: Н.
І.Кириленко, О.В.Багацька, В.С. Бугрій та ін.]. – Суми,
2008. – С. 176-177.

77. Дейниченко Н. П. Кольороназви в зоологічній лексиці східнополіського говору / Н. П. Дейниченко // Діалектологічний бюлетень. – К., 2008.

78. Дейниченко Н. П. Культура мовлення і діалекти /
Н. П. Дейниченко // Філологічні науки: збірник наукових праць. – Суми, 2008. – С. 32-37.

79. Дейниченко Н. П. Назви жука-оленя в українських діалектах /
Н. П. Дейниченко // Діалектна мова: Сучасний стан і динаміка в часі: До 100-річчя від дня народження професора Федота Трохимовича Жилка. – К., 2008.

80. Дейниченко Н. П. Українська мова: Тести: навчально-методичний посібник для слухачів підготовчих курсів вищих навчальних закладів / Н. П. Дейниченко, В. В. Герман, Л. М. Лиманчук, Л. М. Михайлюк. – Суми: СумДПУ, 2008. – 144с.


2009 рік

81. Дейниченко Н. Воєнна лексика в романі «Прапороносці» Олеся Гончара / Н. Дейниченко, Ю. Кривущенко // Філологічні науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009. – С. 39-46.

82. Дейниченко Н. П. З історії дослідження східнополіських говірок: Каталог / Укл. Н. П. Дейниченко, Л. І. Дорошенко, В. М. Куриленко,
Д. А.
Мареєв. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2009. – 32 с.

2010 рік

83. Дейниченко Н. П. Антропоніми в творах Всеволода Нестайка /
Н. П. Дейниченко // Матеріали всеукраїнській наукової конференції з міжнародною участю [«Мовна особистість студентів-філологів і
учнів загальноосвітніх шкіл у сучасній парадигмі освіти], (Суми,
22-23 вересня 2010). – Суми, 2010.

84. Дейниченко Н. П. Власні назви в картині зоряного неба /
Н. П. Дейниченко // Філологічні науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ, 2010. – С. 27-36.

85. Дейниченко Н. П. Власні назви в комонімах Сумщини /
Н. П. Дейниченко // Лінгвокраєзнавство : мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, ономастики, діалектів Сумщини : збірник наукових праць / за ред.: В. В. Герман, О. М. Семеног ; [авт. кол.: Т. П. Беценко, В. В. Герман, Н. В. Громова та ін.]. – Суми, 2010. – С. 37-43.

86.Дейниченко Н. П. Положення про магістерську практику /
Н. П. Дейниченко, О. М. Семеног. – Суми: СумДПУ, 2010. – 20 с.

2011 рік

87. Дейниченко Н. П. Особливості номінації вчителів і учнів у казці «Надзвичайні пригоди в лісовій школі» В. Нестайка / Н. П. Дейниченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СДПУ імені
А. С. Макаренка у 2010 році. – Суми: СумДПУ, 2011. – С. 6-7.

88. Дейниченко Н. П. «Промовисті» імена Нестайкових персонажів / Н. П. Дейниченко, Л. М. Лиманчук // Філологічні науки : синхронічний та діахронічний аспекти : зб. наук. праць ; за заг. ред.
Л. М. Горболіс. – Суми, 2011. – С. 77–85.

2012 рік

89. Дейниченко Н. П. Вивчення економічної термінології студентами-іноземцями на підготовчому відділення / Н. П. Дейниченко // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі: матеріали міжнародного науково-практичного семінару. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 152-159.

90. Дейниченко Н. П. Від звука до тексту. Аналіз мовних одиниць різних рівнів. навчальний посібник для студентів філологічних факультетів; за ред. А. А. Силки. – Вид.2-ге, випр. і допов. – Суми: Універ. книга, 2012. – С. 84-108.

91. Дейниченко Н. П. З історії освіти в Лебединському повіті Харківської губернії (кінець ХІХ-початок ХХ століть) / Н. П. Дейниченко // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012.

92. Дейниченко Н. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах / О. Семеног, Н. Дейниченко. – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2012. – 213 с.

2013 рік

93.Дейниченко Н. П. Роль діалектологічної практики у формуванні компетентнісних якостей майбутнього вчителя-словесника /
Н. П. Дейниченко // Українська мова і література в школі. – 2013. –
№5. – С. 55-57.

2014 рік

94. Дейниченко Н. П. Воєнна лексика в кіноповісті «Україна в огні» О. Довженка / Н. П. Дейниченко // Олександр Довженко і українська культура : історія, традиції, сучасність: Всеукраїнська науково-теоретична конференція VII Довженківські читання. –
Глухів, 2014.

95. Дейниченко Н. П. Епонімічні медичні терміни [Електронний ресурс] / XXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку III тисячоліття у країнах СНД»: зб.наук.праць. – Ч.2. – Переяслав-Хмельницький,
2014. – Режим доступу: http:conferences.org.neasmo.org.ua.

96. Дейниченко Н. П. Концепт «хата» на матеріалі «Малого Кобзаря» Т. Г. Шевченка / Н. П. Дейниченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони» / Міністерство освіти і науки України, Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – К.: ННД ІУВІ, 2014. – С. 103-105.

97. Дейниченко Н. П. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах: навчальний посібник / Н. П. Дейниченко,
О. М. Семеног. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. –
219 с.

98. Дейниченко Н. П. Обдарована молодь у гуманітарній системі МАН / Н. П. Дейниченко. – Обласна науково-практична конференція «Обдарована молодь – успішна держава» (Суми, 27 листопада
2014 року). – Суми СОІППО, 2014. – С. 69-71.

99.Дейниченко Н. П. Положення про магістерську практику. – Вид. 2-ге, виправлене, доповнене / Н. П. Дейниченко, О. М. Семеног. – Суми: Вид-во СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2014. – 22 с.

 

«Ми — частина

слов'янського світу»

PostavnyiПоставний Валерій Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Народився 27 жовтня 1948 р.
в смт. Новомиколаївці Новомиколаївського району Запорізької області у родині вчителів. Першим учителем була мати, тому разом із піснею біля колиски, що відлунювала теплом і святістю з її уст, він зближався з українським словом. Вже у школі був активним відвідувачем літературного гуртка. З посмішкою згадує улюбленого вчителя – Миколу Васильовича Климовича, який навчав українській літературі і був класним керівником. Саме від нього й народилася істинна любов до Слова, яку і досі трепетно береже у своєму серці.

Закінчивши Новомиколаївську школу у 1966 році, вступив на філологічний факультет Запорізького педагогічного інституту за спеціальністю «українська мова та література». Деякий час працював у студентському науковому товаристві, мовознавчому, літературознавчому та філософському гуртках.

У 1970 р., закінчивши Запорізький педагогічний інститут із відзнакою, працював у Наталівській СШ Запорізького району Запорізької області, а в листопаді 1970 р. вступив до аспірантури при кафедрі української мови Запорізького педагогічного інституту. У 1974 р., відразу після закінчення, був направлений Міністерством освіти до Сумського державного педагогічного інституту імені
А. С. Макаренка, в якому і пройшла його подальша науково-педагогічна діяльність – від викладача кафедри української мови, заступника декана філологічного факультету, старшого викладача, доцента, проректора педінституту. З 1991 по 1994 рр. працював на посаді проректора з питань заочного навчання інституту.

Протягом багатьох років роботи в університеті був членом вченої ради, виконуючи обов’язки голови комісії з контролю за виконанням Закону про мови. За дорученням кафедри розробив курси історії української мови, історичної граматики української мови, старослов’янської мови, сучасної української літературної мови. Надійною допомогою стали глибокі знання, отримані ще під
час навчання в Запорізькому педінституті, в аспірантурі та
протягом стажування в Київському національному університеті
імені Т. Г. Шевченка. Неодноразово виступав на телебаченні і Сумському радіо, присвячуючи свої ефіри питанням функціонування української мови в Сумській області.

«У становленні мене як науковця найбільший вплив мали члени кафедри української мови, професори С. П. Самійленко та І. С. Олійник, професори кафедри української літератури М. П. Тананенко та
О. П. Нувідський., які підтримували морально, духовно, були взірцем людяності», – згадує Валерій Володимирович. Знайомство з провідними філологами України, професорами і докторами філологічних наук, зокрема І. К. Кучеренком, П. П. Охріменком,
П. П. Чучкою, доцентами О. М. Волохом, М. Т. Чемерисовим допомогло у становленні як філолога і фахівця з проблем історії української мови. Тому і зараз він наголошує на прагненні збільшити можливості для індивідуального спілкування викладача зі студентами, спрямувавши процес комунікації на реалізацію навчально-виховної мети. Вважає, що студент-філолог має стати національною особистістю з чітко сформованими основними якостями людини.

Автор близько 30 наукових статей у фахових виданнях,
5 навчально-методичних посібників для студентів. Бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях. Керує магістерськими та дипломними роботами на кафедрі української мови, готує студентів до участі у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, керує студентською проблемною науковою групою.

Дослідженню наукового доробку видатних особистостей, зокрема Т. Г. Шевченка, Лесі Українки, П. Куліша, Б. Грінченка,
А. Кримського він присвятив свої праці. Серед основних праць із цієї проблематики Валерій Володимирович називає такі:

 1. Б. Грінченко і питання нормалізації української літературної мови (Суми, 1988 р.);
 2. Лінгвістичний коментар до фонетичних особливостей мови
  Т. Шевченка (система голосних) (Суми, 1989 р. );
 3. Український глотогенез та його наукова інтерпретація у лінгвістичній спадщині А. Ю. Кримського (Суми, 2010 р.);
 4. Проблеми українського глотогенезу в науковій спадщині
  М. Максимовича (Суми, 2014 р.).

Також видавав методичні посібники: Історична граматика української мови (Суми, 1997 р.), Практикум з правопису української мови. Збірник тестових завдань (у співавторстві) (Суми, 2005 р.), Лабораторний практикум з сучасної української мови (у співавторстві) (Суми, 2000 р.).

Загальний науково-педагогічний стаж – 40 років.

Наукові інтереси: проблема українського глотогенезу;
історія української літературної мови; варіантні явища в сучасній українській мові.

Нагороди: «Відмінник народної освіти».

Публікації

1974 рік

 1. Поставний В.В. Морфологічні варіанти іменників / В. В. Поставний // Українська мова і література в школі. – К., 1974. – № 8. – С. 35-44.
 2. Поставний В.В. Взаємодія між слово- і формотворенням іменників з суфіксами -ак і -ець в українській мові (за матеріалами лексикографічних робіт) / В. В. Поставний // Тези доповідей і повідомлень Міжвузівської наукової конференції з питаннями східнослов'янського іменного словотвору. – К.: Наукова думка, 1974. – С. 50-52.
 3. Поставний В.В. Із спостережень над морфологічними варіантами родового відмінка (на матеріалі іменників чоловічого роду однини ІІ відміни) / В. В. Поставний // Дослідження з фонетики, граматики та фразеології української мови. – К.: Вид-во Київського педагогічного інституту імені Горького, 1974. – С. 37-47.

1975 рік

 1. Поставний В.В. Морфологічні варіанти орудного відмінка іменників / В. В. Поставний // Дослідження з мовознавства. – К.: Вища шк. 1975. – С. 165-176.

1982 рік

 1. Поставний В.В. Активізація пізнавальних інтересів студентів при вивченні історії української мови / В. В. Поставний // Питання навчання і комуністичного виховання молоді в світлі рішень ХХVІ з'їзду КПРС: тези доповідей і повідомлень наукової конференції. –
  Ч. ІІ. – Суми, 1982. – С. 22-24.

1983 рік

 1. Поставний В.В. Фонетичне варіювання слів і його типи в сучасній українській мові / В. В. Поставний // Питання навчання і комуністичного виховання молоді в світлі рішень ХХVІ з'їзду КПРС: тези доповідей і повідомлень до наукової конференції. – Ч. ІІ. – Суми, 1983. – С. 26-27.

1988 рік

 1. Поставний В.В. Б.Д.Грінченко та питання нормалізації української літературної мови / В. В. Поставний // Вивчення життя і творчості Б.Д.Грінченка в школі і вузі: методичні рекомендації. – Суми, 1988. – С. 13-17.

1989 рік

 1. Поставний В.В. Лінгвістичний коментар до фонетичних особливостей мови творів Т.Шевченка (Система голосних) / В. В. Поставний // Вивчення життя і творчості Т.Г.Шевченка в школі і вузі: Методичні рекомендації. – Суми, 1989. – С. 27-32 .
 2. Поставний В.В. П.А. Грабовський про розвиток і функціонування української літературної мови / В. В. Поставний // П.А. Грабовський – видатний громадський діяч, поет-революціонер, фольклорист. – Суми, 1989. – С. 29-34.

2000 рік

 1. Лабораторний практикум з сучасної української літературної мови (Лексика. Фразеологія. Морфеміка. Словотвір): збірник завдань для студ. філологіч. факультету вищ. навч. закладів /  Упоряд.: В.В.Поставний, О.О.Поставна. – Суми : Редакційно-видавничий відділ СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2000. – 63 с.

2001 рік

 1. Поставний В. В. Історія української мови. Фонетика : зб.тест.завдань / В. В. Поставний. – Суми : СДПУ, 2001. – 142 с.
 2. Поставний В. В. Практикум з української мови : зб.тест.завдань: навч.посібник / В. В. Поставний, О. О. Поставна. – Суми : СумДПУ, 2001. – 74 с. 

2002 рік

 1. Поставний В.В. Практикум з української мови: збірник тестових завдань: навчальний посібник. – Суми: СумДПУ. – 2002. – 76 с.
 2. Поставний В.В. П. Куліш як перекладач державного документа / В. В. Поставний // Філологічні науки. – 2002.

2004 рік

 1. Поставний В.В. Практикум з української мови: збірник тестових завдань: навчально-методичний посібник / В. В. Поставний. – Суми, 2004. – 75 с.

2005   рік

 1. Поставний В.В. Практикум з правопису української мови. Орфографія. Пунктуація: збірник тестових завдань: навчальний посібник. – Суми: СумДПУ. – 2005. – 48 с.
 2. Поставний В.В. Практикум з правопису української мови. Орфоепія. Пунктуація: збірник тестових завдань / В. В. Поставний – Суми: СумДПУ, 2005. – 48 с.

2007 рік

 1. Поставний В.В. Питання "Праруської мовної єдності" в науковому баченні акад. А. Кримського / В. В. Поставний // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А.С.Макаренка у 2006 р. / Ред. кол.: Н.І. Кириленко, О.В.Багацька, А.В.Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – С. 181-182.
 2. Поставний В.В. Мовна ситуація в освіті та соціальна престижність української мови як визначальні чинники формування культуромовної особистості (на прикладі Сумської області) / В. В. Поставний // Філологічні науки. – 2007. – С. 123-132.

2008 рік

 1. Поставний В.В. Історична граматика. Програма навчального курсу / В.В. Поставний. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2008. –
  17 с.
 2. Поставний В. В. Мовна ситуація і соціальна престижність української мови (на прикладі Сумської області) / В.В. Поставний // Філологічні науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ імені
  А.С. Макаренка, 2008. – С. 135-141.

2010 рік

 1. Поставний В.В. Концепт «староруська мова» в історико-культурній спадщині П. Куліша / В.В. Поставний // Лінгвокраєзнавство. – Суми: СумДПУ, 2010. – С.96-103.
 2. Поставний В.В. Український глотогенез та його наукова інтерпретація у лінгвістичній спадщині А.Ю. Кримського /
  В.В. Поставний // Філологічні науки. – Суми: СумДПУ, 2010. – С.58-68.

Підготувала магістрант Альона Харіна

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 194 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW