Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Навчальний відділ є структурним навчально-методичним підрозділом Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, який впроваджує в діяльність навчальних підрозділів університету нові підходи до організації навчального процесу; проводить планування, організацію та управління навчально-методичною діяльністю; здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу; планує та контролює підвищення кваліфікації викладачів; веде облік і звітність з питань навчально-методичної роботи.

У своїй діяльності навчальний відділ керується Конституцією України; Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про мови" та іншими законодавчими й іншими нормативно-правовими актами; наказами МОН України стосовно вищої освіти; Статутом університету та наказами ректора; Положенням про навчальний відділ.

Навчальний відділ безпосередньо підпорядковується ректору і першому проректору.

Структура навчальному відділу:

Навчальник навчального відділу         Петренко Людмила Вікторівна

Заступник навчального відділу           Щербак Світлана Феліксівна

Заступник навчального відділу
заочної форми навчання                     Колесник Юлія Іванівна

Завідувач практиками                        Ємець Ірина Вікторівна

Методисти                                         Вороная Світлана Віталіївна

Чирва Тамара Олександрівна

Вакал Юлія Сергіївна

Знобей Тетяна Іванівна

Коваленко Катерина Валентинівна

Фахівці                                             Давиденко Наталія Миколаївна

                                                        Михтуненко Вікторія Вікторівна

                                                        Кравченко Оксана Олександрівна

 Адміністратор з                               Петруня Лариса Володимирівна

обслуговування

інформаційних систем

Робота навчального відділу здійснюється відповідно до плану роботи, що розробляється на навчальний рік.

Напрями роботи навчального відділу:

-       Реалізація концепції освітньої діяльності університету, контроль за виконанням законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, рішень вченої ради і ректорату, наказів ректора, розпоряджень першого проректора.

-       Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду в організацію навчальної роботи факультетів, інститутів і кафедр університету.

-       Інформування студентів та викладачів про зміни в організації навчального процесу.

-       Здійснення планування та контролю освітнього процесу в розрізі навчального року.

-       Підготовка статистичних звітів.

-      Складання електронного розкладу навчальних занять студентів.

-      Підготовка проектів наказів розпоряджень та положень з питань організації навчального процесу, підготовка необхідних матеріалів для розгляду на вченій раді університету і ректораті.

-      Організація оформлення і видачі студентських квитків, дипломів та додатків до дипломів європейського зразка (DiplomaSupplement), їх дублікатів.

-      Впровадження автоматизованої системи підготовки та ведення документації навчального процесу.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 218 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW