Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

alt18 квітня 2018 року у Навчально-науковому інституті культури і мистецтв проведено щорічну студентську наукову конференцію, у роботі якої брали участь студенти всіх спеціальностей інституту: музиканти, хореографи, художники, дизайнери, модельєри, культурологи. Майбутні фахівці мали можливість поділитися результатами своєї науково-дослідної роботи, обмінятися думками з приводу актуальних питань мистецької проблематики. Кращі студенти інституту були відзначені почесними грамотами.

 

 

 

alt11-12 квітня 2018року кафедрою образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури ННІ культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка (завідувач кафедри доктор мистецтвознавства, професор Зав’ялова О.К.) сумісно із відділом мистецтв Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки (заввідділу Макаренко Г.В.) було проведено Міжнародну студентську науково-практичну конференцію «Музичний світ у наукових дослідженнях молодих».

Всього 47 учасників з 6 країн, з них 11 іноземних, 4 іногородніх
Akademia Muzyczna im. J. Paderewskiego w Poznaniu, Poland;
- LaSwap Sixth Form , London, Great Britain;
- Білоруський державний університет культури і мистецтва, м. Мінськ, Республіка Білорусь;
- Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка;
- Харківська державна академія культури;
- Сумське вище училище мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського;
- ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка».

Резолюція. 
Проведена конференція стала продовженням попередніх студентських наукових заходів на міжнародному рівні. Основна мета заходу – набуття студентами досвіду науково-дослідницької роботи, висвітлення науково-теоретичних проблем музичного мистецтва, визначення змісту композиторської, виконавської та музично-педагогічної діяльності митців минулого й сьогодення; узагальнення молодими науковцями тенденцій розвитку музичної культури світу – була реалізована у виступах учасників. 
Учасники та гості конференції відзначили яскравість та цікавість заявлених доповідей, високий науковий рівень розробки досліджуваних проблем. 
Неподільна зацікавленість студентів участю у конференції засвідчує актуальність й затребуваність проведеного наукового форуму. Значущою складовою програми є включення культурно-мистецьких заходів, зокрема фестивалю «Дзвони Сумщини» в c. Миропілля, що актуалізує наближення теоретичних розробок із практичним досвідом. 
На підставах вищезазначеного оргкомітет конференції затвердив рішення про проведення міжнародної конференції «Музичнй світ у наукових дослідженнях молодих» щорічно та залучення до участі широкого кола учасників всіх рівнів мистецької освіти України та світу.

altaltaltaltaltalt

 

alt11-12 квітня 2018 року на базі ННІ культури і мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка та Сумської обласної наукової бібліотеки відбудеться I міжнародна студентська науково-практична конференція «Музичний світ у наукових дослідженнях молодих». 

Мета конференції – набуття студентами досвіду науково-дослідницької роботи, узагальнення тенденцій розвитку світової та української музичної культури; висвітлення історико-теоретичних проблем музичного мистецтва, визначення змісту композиторської, виконавської та музично-педагогічної діяльності минулого та сьогодення.


Організаторами конференції є кафедра образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (завкафедри доктор мистецтвознавства, професор Зав’ялова О.К.) та відділ мистецтв Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки (заввідділу Макаренко Г.В.). В рамках конференції заплановано відвідування конкурсу дзвонарів «Дзвони Сумщин» в с. Миропіллі Краснопільського району, що вперше проводиться в Україні. 
Сьогорічному науковому заходу передували дві всеукраїнські студентські конференції 2016 та 2017 років з тією ж назвою. Результати минулорічних конференцій підтвердили актуальність та своєчасність проведення таких наукових форумів для студентства.

 

alt22-23 березня 2018 року відбулась міжнародна науково-практична конференція «Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2018», організаторами якої стали кафедра образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури ННІ культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка (завкафедри доктор мистецтвознавства, професор Зав’ялова О.К.) та кафедра іноземних мов ННІ бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (завкафедри кандидат філологічних наук, доцент Гнаповська Л.В). 

Цей традиційний науковий форум, який проводиться у рамках міжуніверситетського науково-дослідного та культурно-просвітницького проекту, є продовженням низки науково-мистецьких заходів кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури, спрямованих на вивчення та популяризацію українського образотворчого мистецтва, й зокрема сучасного дизайну. Так, у 2016 році кафедрою була проведена всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Наївне мистецтво в контексті художньої культури ХХ-ХХІ століть», у 2017 - всеукраїнська науково-практична конференція «Функції дизайну у сучасному світі», яка у цьому році набула статусу міжнародної, в листопаді того ж року – науковий семінар «Образотворче мистецтво України на перехресті століть: тенденції, постаті, перспективи», до якого завітав знаний київський художник Матвій Вайсберг. 
Цікавою гранню всіх наукових заходів, що проводяться кафедрою образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури, є участь у них студентів, магістрантів, викладачів училищ і шкіл, що засвідчує актуальність й затребуваність подібних наукових форумів на всіх рівнях мистецької діяльності й освіти. Широкий спектр тематичних напрямів, запропонований для обговорення, є гарним імпульсом для їх подальшої професійної й наукової діяльності.
В нинішній міжнародній конференції прийняло участь близько 70 учасників з багатьох міст України, а також представники Білорусі, Польщі, Великої Британії, КНР. Чудовою традицією стала співпраця викладачів кафедри з науковцями одного з базових мистецьких закладів України – Харківської державної академії дизайну і мистецтв. У нинішньому заході це було реалізовано в онлайн-виступах канд. архітектури, професора кафедри Дизайн інтер’єру Бондаренко І.В., канд. мистецтвознавства, ст. викладача цієї кафедри Бондаренка Б.К. та аспіранта Коротовських А.В. 
Пленарне засідання очолив доктор мистецтвознавства, професор Панасюк В.Ю. З яскравими доповідями, що торкалися різноманітних проблем і функціонування дизайну в сучасному світі, виступили канд. мистецтвознавства, ст. викладач Бондаренко Б.К. («Трансформація знакових морфем як інструмент створення дизайну нового автомобіля (на прикладі бренду CITROЁN)»), канд. філософ. наук, доцент Васюріна А.О. («Українські мурали: у пошуках національно-культурної ідентичності»), канд. мистецтвознавства, доцент Зуєв С.П. («Простір концертного залу в концепції музичного виконавства Г. Гульда»), канд. пед. наук, доцент Миленкова Р.В. («Самопозиціонування особистості через колекціонування творів мистецтва і дизайну»), ст. викл. Кохан Н.М. («Ноосферне мислення в ленд-арті та ландшафтному дизайні (на прикладі творів К. Друрі та Ч. Дженкса)»), магістранти ННІ культури і мистецтв Морозова В. («Роль сценічного костюму в музичному театрі (на прикладі героїні Кармен з однойменної опери Ж. Бізе)») та Таранець С. («Ідеї сюрреалізму в 3D об’єктах дизайну»). 
Запланований в рамках конференції «круглий стіл» «Інтер’єри нашого життя», який традиційно відбувся в галереї «академArt» Сумського державного університету (куратор канд. пед. наук, доцент Миленкова Р.В.) відрізнявся неформальним підходом в обміні думками та мистецьким досвідом. «Головним» героєм сьогорічного заходу став дизайнер приватних інтер’єрів Олег Горбуленко, який намагався розкрити таємниці творчого процесу цього мистецтва. Незвичайну атмосферу та філософську заглибленість при проведенні «круглого столу» створювала виставка арт-об’єкту К. Бучацької «Не один, не більше, ні», розташована у приміщенні галереї. 
23 березня 2018 року робота конференції була продовжена у секційних засіданнях у ННІ культури і мистецтв СумДПУ імені А.С.Макаренка. За матеріалами конференції видано збірку тез, що засвідчила різноманітність та невичерпність запропонованої тематики.

altaltalt

altaltalt

alt

Доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри образотворчого мистецтва, 
теорії історії музики та художньої культури 
СумДПУ імені А.С. Макаренка О.К. Зав’ялова

 

alt19 лютого 2018 року у Сумському державному університеті відбувся захист наукових робіт ІІ етапу всеукраїнського конкурсу учнів - членів Малої академії наук України. Комісію секції "Мистецтвознавство» очолила кандидат педагогічних наук, доцент Фоломєєва Наталія Аркадіївна. Член комісії заслужений майстер народної творчості України, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, старший викладач Гулей Ольга Володимирівна. Фото

 

altЩОРІЧНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ «ДНІ НАУКИ-2018»


8 лютого 2018 року у Навчально-науковому інституті культури і мистецтв відбулася звітна наукова конференція викладачів «ДНІ НАУКИ-2018», у роботі якої традиційно взяли участь викладачі та співробітники чотирьох кафедр інституту, зокрема: кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання; кафедри музично-інструментального виконавства; кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури; кафедри мистецької педагогіки та хореографії.
Мета конференції – підведення підсумків науково-дослідної роботи Навчально-наукового інституту культури і мистецтв у 2017 році; висвітлення актуальних питань теорії та методики мистецької освіти, історії культури, мистецтвознавства, дизайну та образотворчого мистецтва.
Робота наукової конференції викладачів відбувалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій. На пленарному засіданні було заслухано 3 доповіді. Презентацію на тему: «Підсумки науково-дослідної роботи Навчально-наукового інституту культури і мистецтв у 2017 році» було представлено кандидатом педагогічних наук, доцентом, заступником директора Навчально-наукового інституту культури і мистецтв з наукової роботи Петренко Мариною Борисівною. Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури Енська Олена Юріївна у своїй доповіді висвітлила ігровий компонент в оперній драматургії (на прикладі творчості Ф. Галеві). Характеристику творів Жанни Колодуб для духових інструментів здійснила у своїй промові кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музично-інструментального виконавства Сулім Римма Анатоліївна. 
Після пленарного засідання робота конференції проходила у тематичних секціях. Їх було сім: секція мистецької педагогіки та хореографії (керівник секції: Ніколаї Г.Ю., доктор педагогічних наук, професор); секція музично-інструментального виконавства (керівник секції: Єременко О.В., доктор педагогічних наук, професор); секція образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури (керівник секції: Зав’ялова О.К., доктор мистецтвознавства, професор);секція методики музичного виховання (керівник секції: Булатова Л.О., кандидат педагогічних наук, доцент); секція вокального мистецтва (керівник секції: Стахевич О.Г., доктор мистецтвознавства, професор); секція хорового диригування (керівник секції: Заболотний І.П., Заслужений діяч мистецтв України, професор); секція концертмейстерської майстерності (керівник секції: Петренко М.Б., кандидат педагогічних наук, доцент).

altaltalt

Відбулася ІV Міжнародна науково-практична інтернет конференція з використанням веб-ресурсів «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції»

konferenciya dekabr2017 1 76ca6 140336896911-12 грудня 2017 року відбулася ІV Міжнародна науково-практична інтернет конференція з використанням веб-ресурсів «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції»

 

 

 

 

 

 

 

1 1 4c1f5 2026526787Учасники конференції слухають доклади:

польських науковців Музичної академії імені Ігнація Яна Падеревського в Познані Марека Мождежа професора, доктора хабілітованого, декана вокально-акторського відділу та Анни Єремус-Левандовської професора, доктора хабілітованого, вокально-акторського відділу;

білоруських науковців Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка Ірини Іванівни Рижикової канд. пед. наук, доцента, декана факультету естетичної освіти та Олени Степанівни Полякової доктора пед.. наук, доцента, проф. кафедри музично-педагогічної освіти.

IMG 5769 1 f5b5d 1720557354Доповідь доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Аліни Анатоліївни Сбруєвої «Політика Європейського Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти: етапи розвитку та актуальні тенденції розвитку»

 

 

IMG 5778 b6d51 1990890458У конференції взяли участь науковці з різних країн:

Еллстон Тетяна доктор філософії, Член Національної асоціації викладачів музики, Асоціації викладачів музики штату Канзас (США);

Чжан Сянюн кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету музики і танцю Північного національного університету (Китай);

Лю Цяньцянь доктор філософії, лектор Аньянського університету(Китай)

Свістунова Анна  магістрантка Університету Лозанни (Швейцарія)  та ін..

Учасників конференції привітали по скайпу:

- директор Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь) Федорова Олена Василівна;

-         заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету музичної та хореографічної освіти, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса) Білова Наталія Костянтинівна;

-         кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету естетичної освіти Закладу освіти «Белоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка», (м. Мінськ) Рижикова Ірина Іванівна.

IMG 5857 1 3291b 563829179Закриття конференції. Концерт пам'яті заслуженого діяча мистецтв України, Людмили Андріївни Макарової до 70-річчя від дня народження.

 

 

 

 

 

 

«Ювілейна палітра 2017: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів та композиторів»

alt7 грудня 2017 року в ННІ культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ювілейна палітра 2017: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів та композиторів». Конференція є одним із численних науково-мистецьких заходів, що проводяться кафедрою образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури. Вона проходить вперше, але з’являється продовженням всеукраїнського науково-практичного семінару з тією ж назвою 2015-2016 років. У роботі конференції прийняли участь понад 50 учасників з Києва, Харкова, Сум, Лебедина, Полтави, Вінниці, Івано-Франківська. Щирі привітання всім присутнім та побажання успішної роботи конференції висловили проректор з наукової роботи СумДПУ імені А.С. Макаренка, доктор біологічних наук, професор Шейко В.І. та директор ННІ культури і мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Устименко-Косоріч О.А. і завідувач кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури, доктор мистецтвознавства, професор Зав’ялова О.К.

У нинішньому заході було заявлено понад 20 імен українських митців, пам’ятні дати яких відзначалися в 2017 році. З надходженням заявок їх число значно збільшилося. В колі наукових інтересів доповідачів опинилися й визнані патріархи української музики М. Березовський, А. Ведель, М. Леонтович, М. Лисенко, К. Стеценко, Г. Сковорода, Г. Хоткевич, й наші сучасники Д. Клебанов, В. Сильвестров, М. Степаненко, М. Шух, Ю. Щуровський, О. Яковчук, й маловідомі митці Й. Букиник, Є. Купчинський, Л. Лісовський, М. Ясінський, й представники української діаспори С. Борткевич, П. Маценко, С. Крушельницька.
altaltalt
Цікавою традицією конференції, що була закладена попередніми заходами, стали виступи як відомих, визнаних науковців, так і студентів різних навчальних закладів. Зокрема, в цьому році взяли участь студенти ННІ культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Сумського вищого училища мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського, ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка». Іншою особливістю цього наукового форуму стало поєднання в органічному цілому як теоретичних пошуків, так і безпосереднього знайомства із музикою. Так, яскравою ілюстрацією тематики заявлених доповідей став концерт з творів вітчизняних композиторів, який підготували студенти і викладачі ННІ. З виконанням різножанрових композицій вітчизняних авторів виступили доктор мистецтвознавства, професор Ольга Зав’ялова (віолончель), кандидат мистецтвознавства, доцент Римма Сулім (фортепіано), заслужений діяч мистецтв України, доцент Валентина Макарова (скрипка), лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів Тетяна Ластовецька (сопрано), провідні концертмейстери ННІ культури мистецтв: лауреат міжнародних конкурсів Тетяна Ігнатовська, Олена Галінська, Олена Сєдікова, та студенти: Валерія Діденко, Катерина Біла, Таїсія Ємельянова, Валерія Стрельчук, лауреати міжнародних і всеукраїнських конкурсів Олексій Вечесенко і Вячеслав Цибульняк, а також представники КНР Ван Джунмін і Нін Веньцян.
Як науковий проект, що сприяє поглибленому вивченню української музики й популяризації творчості вітчизняних музичних митців і композиторів, конференцію «Ювілейна палітра» планується проводити щорічно.
 

Презентація монографії члена Національної спілки композиторів, кандидата мистецтвознавства, доцента Сулім Римми Анатоліївни «Композитор Жанна Колодуб: сторінки життя і творчості»

130 листопада 2017 року в актовій залі навчально–наукового інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбулася презентація монографії члена Національної спілки композиторів, кандидата мистецтвознавства, доцента Сулім Римми Анатоліївни «Композитор Жанна Колодуб: сторінки життя і творчості». Різножанрові твори Жанни Колодуб виконували студенти та магістранти з Сербії, Китаю та України, а також викладачі ННІ культури і мистецтв у складі вокальних та інструментальних ансамблів.

З фото та відео – матеріалами можна ознайомитися за посиланнями відповідно: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011126460529&sk=photos&collection_token=100011126460529%3A2305272732%3A69&set=a.506147593099452.1073741932.100011126460529&type=3

2 3 4 5

 

1 e9b1b 215703393Завдяки плідній співпраці двох кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка – медико-біологічних основ фізичної культури та образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури – 11 жовтня 2016 року відбулася І Всеукраїнська науково-практична конференція «Арт-терапевтичні технології як засіб здоров’язбережувальної діяльності сучасних закладів освіти». У роботі конференції взяли участь більше п’ятидесяти вчителів закладів освіти. Перед початком конференції гості університету ознайомилися із виставкою робіт студентів-старшокурсників виконаних під керівництвом заслуженого майстра народної творчості України О.В.Гулей.Виставка декоративно-прикладного мистецтва сприяла творчій атмосфері заходу.

З відкриттям конференції присутніх привітали: ректор СумДПУ ім. А.С.Макаренка, професор Ю.О.Лянной, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, професор І.О.Калиниченко, директор Інституту культури і мистецтв, професор О.А.Устименко-Косорич.

Цікаві доповіді підготували студенти 853 групи Громіко Ілона «Поняття про мандалу» (науковий керівник А.М.Никифоров) та Растова Ірина «Поняття про колір» (науковий керівник О.В.Гулей). Студенти цієї ж групи Слободюк Наталія та Радченко Олег провели майстер-клас практичної роботи з живописними техніками. Всі учасники працювали з захопленням і виконані власноруч зображення залишили собі на згадку про незвичайну наукову й одночасно творчу конференцію, що вперше відбулася у такому нестандартному форматі в Сумському педагогічному університеті.

ІV Міжнародна науково-практична конференція
«Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти
в контексті європейської інтеграції»
11-12 грудня 2017 року, м. Суми

1 aee3e 1304636638

Інформаційний лист (укр.)

Інформаційний лист (англ.)

Інформаційний лист (нім.)

Всеукраїнський науково-практичний семінар
«Ювілейна палітра: до пам’ятних дат М. Вериківського,
В. Косенка, Ф. Якименка»

1 5391f 21068936398 грудня 2016 року у ННІ культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Ювілейна палітра». Організатором семінару стала кафедра образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури на чолі з доктором мистецтвознавства, професором Зав’яловою О.К. У роботі семінару прийняли участь 30 учасників з Києва, Харкова, Сум, Глухова. Цей захід, що мав на меті висвітлити невідомі сторінки життя й творчості та надати історичну оцінку діяльності М. Вериківського (1896-1962), В. Косенка (1896-1938), Ф. Якименка (1876-1945), став значною подією в науковому та культурно-мистецькому житті ННІ. Імпульс нинішньому заходу надав минулорічний Всеукраїнський науково-практичний семінар «Іван Карабиць: музика серця (до 70-річчя від дня народження)». Характерною ознакою цих наукових акцій стала участь у них як відомих, визнаних науковців, так і студентів різних навчальних закладів.

У своїх розвідках учасники семінару намагалися розкрити невідомі сторінки творчих шляхів та особливості індивідуального стилю кожного з видатних українських митців. Глибиною та змістовністю відрізнялася доповідь доцента Національної музичної академії України імені І.П. Чайковського, ексреферента Українського культурного центру при посольстві України у Франції Набокової Н.М. На основі архівних документів та рукописів, що зберігаються в національних та приватних бібліотеках Франції, вона оприлюднила невідомі факти з життя Ф. Якименка й побудувала модель світогляду композитора. З великою зацікавленістю сприймалися виступи кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри музично-інструментального виконавства СумДПУ імені А.С. Макаренка Сулім Р.А. та музикознавця Приходько Г.П., які наукові викладки проілюстрували записами музики з концертів та кінофільмів. Надзвичайно яскравими стали виступи студентів СВУМіК імені Д.С. Бортнянського Гордієнко М.С., Єжкової М.В., Храпач М.В. (наук. кер. канд. мист. Іванова М.А.) та СумДПУ імені А.С. Макаренка Алєкбєрової М.О. (наук. кер. канд. п. н. Крамська C.Г.), Ємельянової Т.О., Шульженко Г.Є. (наук. кер. канд. мист., доц. Сулім Р.А.), Картавої Ю.О., Тодавчич Т.Р. (наук. кер. канд. мист., доц. Антонець О.А.), доповіді яких супроводжувались власним виконанням творів зазначених композиторів.
Значущості та ваги науковому заходу додала запланована у програмі виставка нотних видань та наукових праць про творчу діяльність видатних українських композиторів, організована відділом мистецтв Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки (заввідділом Макаренко Г.В.).
Як науковий проект, що сприяє поглибленому вивченню української музики й популяризації творчості вітчизняних композиторів, семінар «Ювілейна палітра» планується проводити щорічно.
Підготувала Зав’ялова О. К.

2 76470 144808892011 90d0a 55513389616 526e4 150960411718 4e82e 187450047419 b5e6a 76195831223 d4cbe 144917800924 9773b 13124399925 bcd63 32065871926 1b5f7 100300738427 351f2 196314618028 f1835 166992379329 2e0f4 49478965130 2de24 90238755531 4acf4 352525682

DSCN2743 f9984 1160577382І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання охорони праці у галузі освіти» відбулася 24 – 25 листопада 2016 року на базі Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Організатори конференції: НН Інститут фізичного виховання, НН Інститут культури і мистецтв та Інформаційно-методичний центр управління освіти Сумської міської ради.

В конференції брали участь фахівці ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Сумського національного аграрного університету, кафедри наук про здоров’я Зеленогурского университету (Польща), факультету фізичної культури УО «Гомельський державний університет імені Ф. Скорини».
До конференції видано збірник наукових праць. В конференції взяли участь у різних форматах 128 фахівців.
На конференції було розглянуто, зокрема, такі питання, як:
1. Психофізіологічні аспекти охорони праці в галузі освіти.
2.Гігієна праці та виробнича санітарія в галузі освіти: проблеми та перспективи.
3. Арт-терапевтичні технології як засіб здоров’язбережувальної діяльності сучасних закладів освіти.
4. Здоров’язбережувальні функції музичного мистецтва.
5. Фонопедагогіка у клінічній, логопедичній практиці та педагогічній діяльності.
6. Актуальні проблеми цивільного захисту в закладах освіти.
7. Професійні захворювання в галузі освіти. Проблема стресостійкості вчителя у конфліктних ситуаціях.
8. Проблеми профілактики шкільного травматизму.
9. Гігієнічні, фізичні, медико-біологічні та психологічні методи відновлення працездатності в системі «людина-людина».
Метою конференції було вивчити напрацювання та здійснити обмін досвідом практичної, науково ‒ дослідної і методичної роботи у галузях освіти, охорони здоров’я та праці, встановлення наукових та дружніх зв’язків, проведення спільних наукових досліджень, підготовки спільних наукових праць, публікацій, впровадження результатів наукової та методичної роботи у практику.
З вітальним словом виступив ректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор Ю. О. Лянной. Характеристику «шкільних факторів» ризику порушень у стані здоров’я учасників педагогічного процесу у своїй доповіді виконала к.б.н., доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Навчально-наукового Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Латіна Ганна Олександрівна.
Педіатр управління охорони здоров’я Сумської міської ради Дмитрова Євгенія Василівна зупинилася на основних проблемах охорони здоров’я дітей в організованих колективах.
Основні завдання охорони праці фахівців галузі освіти були окреслені у виступах начальника відділу з охорони праці Сумської міської ради Супрун Ірини Василівни та фахівця управління соціального страхування Харіна Максима Юрійовича.
Правове регулювання охорони праці працівників освіти висвітлено кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ Дуравкіною Наталією Ігорівною.
Викладач кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання Навчально-наукового Інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Ластовецька Тетяна Миколаївна представила учасникам конференції результати наукового дослідження з проблеми постановки голосу як складової здоров’язбереження педагогічних працівників.
В складних умовах сьогодення актуальними є знання про алгоритм дій учасників педагогічного процесу при надзвичайних ситуаціях у загальноосвітніх навчальних закладів, що, на думку к. психол. н., доцента кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Навчально-наукового Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Заікіної Ганни Леонідівни, є складовою безпечного перебування у навчальних закладах.
Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Улунова Ганна Євгенівна провела майстер-клас з учасниками конференції на тему «Проблема стресостійкості вчителя у конфліктних ситуаціях».
Родзинкою конференції був концертний виступ «Мелодії душі». Кращі зразки вокального мистецтва прозвучали у виконанні лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів, солістів обласної філармонії Тетяни Ластовецької та Сергія Завгороднього.

7 91172 171873109281 d8b42 371944828121 483cc 1802578873DSCN2744 9688e 788563272DSCN2761 c3f9a 165815671DSCN2774 8efc1 267364590DSCN2776 f2dec 988154064DSCN2787 54195 185170169

conf cd208 6941834821-2 грудня кафедра музично-інструментального виконавства, кафедра образотворчого мистецтва, теорії, історії музики і художньої культури та Сумська обласна універсальна наукова бібліотека провели всеукраїнську наукову конференцію з міжнародною участю «Творчість С. Прокоф’єва і Дм. Шостаковича в контексті музичної культури України: традиції та сучасність».

На запрошення до участі у конференції відгукнулись науковці з Києва, Харкова, Умані, Вінниці, Херсону, а також Бєлгорода (Російська Федерація) та Мінська (Республіка Білорусь). У числі учасників – 7 докторів наук, професорів, 16 кандидатів наук, доцентів, досвідчені виконавці, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів, заслужені діячі мистецтв України, а також молоді науковці.
Пленарне засідання конференції відбулося в затишному залі відділу мистецтв Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки. Співробітники бібліотеки підготували змістовну й цікаву виставку нотних, книжкових та періодичних видань, присвячену творчості композиторів. Справжньою прикрасою та своєрідною емблемою конференції стала картина доктора педагогічних наук, професора СумДПУ імені А.С. Макаренка О.В. Михайличенка «С. Прокофьев и Дм. Шостакович обсуждают статью «Сумбур вместо музыки».
Науково-навчальний інститут культури і мистецтв СумДПУ імені А.С.Макаренка має значні досягнення у збереженні українсько-російських міжкультурних зв’язків. Значного резонансу здобули втілені кафедрою музично-інструментального виконавства культурно-мистецькі проекти. Серед них – фестиваль-конкурс юних музикантів «Пролісок», присвячений перебуванню П.І.Чайковського на Сумщині, всеукраїнська наукова конференція «Творчість Чайковського в контексті музичної культури України», яка відбулася у 2014 році за підтримки Тростянецької міської ради у музеї-садибі князя Олексія Голіцина, монографія заслужених діячів мистецтв України Валентини та Людмили Макарових «Сумщина в долях трьох геніїв». 
Конференція «Творчість С. Прокоф’єва і Д. Шостаковича в контексті музичної культури України» – це продовження високих наукових і культурно-просвітницьких традицій інституту культури і мистецтв.

2 грудня о 12.30 в актовій залі НН інституту культури і мистецтв відбувся концерт камерної музики у межах наукової конференції «Творчість С. Прокоф’єва і Дм. Шостаковича в контексті музичної культури України: традиції та сучасність». У виконанні студентів, викладачів та випускників інституту прозвучали твори видатних композиторів.
Слухачі із задоволенням впізнавали широко відомі опуси С. Прокоф’єва і Дм. Шостаковича. У виконанні лауреатів міжнародних конкурсів Тетяни Сурган (скрипка) та Тетяни Ігнатовської (фортепіано) прозвучали «Гавот» з «Класичної симфонії» та «Вальс» з опери «Війна і мир» С. Прокоф’єва. Ярослав Калініченко (скрипка) та Сергій Зуєв (фортепіано) виконали «Монтеккі і Капулетті» з балету «Ромео і Джульєтта». Зворушлива мелодія «Вальсу» Дм. Шостаковича з кінофільму «Овод» прозвучала у виконанні Марії Веклич (скрипка) та Олексія Желудкова (фортепіано). Дует у складі заслуженого діяча мистецтв України Валентини Макарової (скрипка) та Юлії Картавої (фортепіано) виконав «Вальс» ор. 65 №6 С. Прокоф’єва та «Елегію» Дм. Шостаковича. 
Фортепіанна творчість композиторів була представлена Сонатою №3 С. Прокоф’єва у виконанні Олени Сєдікової та «Концертіно» для двох фортепіано Дм. Шостаковича у виконанні Марії Левицької та Лідії Тарапати-Більченко. Яскраво та незвично позвучала фортепіанна Прелюдія C-dur С. Прокоф’єва в перекладенні для баяна у виконанні лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів, соліста обласної філармонії Олексія Липового.
На завершення концерту прозвучали чотири номери Вокально-інструментальна сюїта для сопрано, скрипки, віолончелі та фортепіано на слова О. Блока Дм. Шостаковича. Музичні образи, сповнені передчуття трагічних катаклізмів, відтворили на сцені лауреат міжнародного конкурсу Тетяна Ластовецька (сопрано), заслужений діяч мистецтв України Валентина Макарова (скрипка) та Сергій Зуєв (фортепіано).
Сподіваємось на нові творчі зустрічі!

conf2 2339a 1974265993DSCN2804 09c95 1989162320DSCN2807 72ca9 2066022811DSCN2810 a8378 122469951DSCN2818 11345 2026804897DSCN2820 1af14 602703450DSCN2825 49b5b 1827064432

ЩОРІЧНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ «ДНІ НАУКИ-2017»

zastavka na golovnu storinku c353c 91292180419 квітня 2017 року у Навчально-науковому інституті культури і мистецтв проведено щорічну студентську наукову конференцію, у роботі якої взяли участь студенти всіх спеціальностей інституту: музиканти, хореографи, художники, дизайнери, модельєри, культурологи.

Мета конференції – набуття студентами та магістрантами досвіду науково-дослідницької роботи, узагальнення тенденцій розвитку світової та української художньої культури, висвітлення історико-теоретичних проблем музичного мистецтва та проблем підготовки вчителів мистецьких спеціальностей, дизайнерів, спеціалістів з моделювання одягу; з’ясування методичних особливостей музичного виховання школярів у загальноосвітніх закладах.
Конференцію відкрила й головувала кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту культури і мистецтв з наукової роботи Петренко Марина Борисівна. З вітальним словом до учасників звернулася директор Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна. Тепло сприйнята аудиторією, директор наголосила у своїй промові на важливості поєднання теоретичної і науково-практичної складової підготовки фахівців, підвела підсумки наукової і творчої діяльності студентства інституту. Кращі студенти та творчі колективи інституту були відзначені почесними грамотами.
На пленарному засіданні було заслухано 5 доповідей. Повідомлення охоплювали широкий спектр мистецької проблематики – від розгляду «Бетховенського фризу» Г. Клімта у контексті синтезу мистецтв початку XX століття (І. Громіко, V к., наук. кер. Панасюк В.Ю.), творчості співачки-солістки сербського гурту «ZAA» Сані Вучич (Г. Шульженко, V к., наук. кер. Фоломєєва Н.А.), особливостей підготовки та проведення I Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Хореографія» (І. Гончаренко, V к., наук. кер. Максименко А. І.), сучасного погляду на професію учителя музичного мистецтва (Ю. Чепель, IV к., наук. кер. Крамська С.Г.) до виявлення українських мотивів у творчості С.Рахманінова (Я. Вертікова, IV к., наук. кер. Алексєєва Г. В.).
Після пленарного засідання робота конференції проходила у тематичних секціях. Їх було шість: секція теорії, історії музики та художньої культури (керівник секції: Зав’ялова О.К., доктор мистецтвознавства, професор), секція образотворчого мистецтва, дизайну та моделювання одягу (керівник секції: Садовський О.В., Заслужений художник України, доцент), секція музично-інструментального виконавства (керівник секції: Тарапата-Більченко Л.Г., кандидат філософських наук, доцент), секція методики музичного виховання (керівник секції: Булатова Л.О., кандидат педагогічних наук, доцент), секція естрадного мистецтва (керівник секції: Фоломєєва Н.А., кандидат педагогічних наук, доцент), секція мистецької педагогіки та хореографії (керівник секції: Ніколаї Г.Ю., доктор педагогічних наук, професор).
Майбутні фахівці мали можливість поділитися результатами своєї науково-дослідної роботи, обмінятися думками з приводу актуальних питань мистецької проблематики.
За результатами роботи конференції була ухвалена резолюція.
Конференція рекомендує:
1. Схвалити основні положення наукових доповідей учасників студентської наукової конференції «Дні науки-2017», відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення.
2. Активізувати роботу стосовно розширення проблематики пошуків у галузі мистецької освіти, залучення більшої кількості студентів до науково-дослідної роботи.
3. Підтримати діяльність наукових гуртків і проблемних груп щодо проведення спільних організаційних міждисциплінарних заходів з впровадження інновацій у навчальний процес загальноосвітньої школи.
4. Відобразити інформацію про результати конференції на офіційному сайті СумДПУ імені А. С. Макаренка.
5. Рекомендувати до друку найкращі доповіді у збірник наукових праць факультету «Мистецькі пошуки».
Резолюцію схвалено на підсумковому засіданні учасниками конференції 19 квітня 2017 року.

zastavka na sayt bff3d 433996016FB IMG 1492654520497 3712e 2098879486FB IMG 1492654731304 dea18 642190907FB IMG 1492654751857 d4903 298766460FB IMG 1492654772751 eb325 1297019054FB IMG 1492654788251 8cdec 1447918695FB IMG 1492654867719 fb96e 1466683069FB IMG 1492654883251 658e1 2007529267FB IMG 1492654900963 0cbfc 499403348FB IMG 1492654927256 38eda 7225632FB IMG 1492654949631 d4b51 660854647FB IMG 1492655081304 7d85a 1171215258

Секція естрадного мистецтва

Секція методики муз. виховання

Секція мист.педагогіки та хореографії

Секція муз.-інструментального виконавства

Секція образотворчого мистецтва, дизайну та моделювання одягу

Секція теорії, історії музики та художньої культури

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 158 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW