Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Кафедральна наукова тема, над якою працюють всі викладачі кафедри, протягом 2013-2018 рр. – “Регіональні проблеми геоекологічного і соціально-економічного розвитку регіону”. Крім того, кожен з викладачів має індивідуальну тему науково-дослідної роботи.

Нешатаєв Б.М. д.г.н., проф.

Геоекологічна оптимізація ландшафтів Лівобережної України (Сумська і Полтавська область)

Корнус А.О. к.г.н., доцент

Картографічне забезпечення концепції збалансованого еколого-соціально-економічного розвитку Сумської області

Сюткін С.І. к.г.н., доцент

Еколого-економічне балансування розвитку господарського комплексу Сумської області для задоволення соціальних потреб населення

Бова О.В. к.г.н., доцент

Геохімічна структура ландшафтів Сумської області

Корнус О.Г. к.г.н., доцент

Суспільно-географічне дослідження трансформації медико-екологічної ситуації в обласному регіоні (на прикладі Сумської області) №0114U005222

Данильченко О.С. ст. викладач

Географо-гідрологічний та геоекологічний аналіз річок Сумської області та їх оптимізація

З усіх тем науковці кафедри проводять камеральні і польові дослідження.

Ekspedition

Проф. Б.М. Нешатаєв і доц. А.О. Корнус у науковій експедиції на півночі Сумської обалсті

Результати наукових досліджень доповідаються на наукових конференціях та семінарах, а також публікуються у "Наукових записках СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Серія географічні науки", що виходить на кафедрі загальної та регіональної географії спільно з Сумським відділом Українського географічного товариства.

Видання «Наукові записки Сумського педагогічного університету» засноване у 1948 р. і називалося «Наукові записки Сумського державного педагогічного інституту». Серія «Географічні науки» видається починаючи з 2005 року як щорічник (у 2005-2009 рр. серія називалася «Екологія i раціональне природокористування»). Протягом 2005-2015 рр. видано 11 випусків, у т.ч. 5 випусків серії «Екологія i раціональне природокористування» і 6 – серії «Географічні науки».

У збірнику публікуються наукові праці за наступними тематичними розділами: «Фізична географія і ландшафтознавство», «Картографія та геоінформатика», «Соціально-економічна географія та геополітика», «Еволюційна географія та геоморфологія», «Геоекологія і раціональне природокористування», «Рекреаційна географія і туризм», «Методика викладання географічних дисциплін» тощо. Дописувачами запрошуються викладачі, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі наукового ступеня, магістранти, вчителі шкіл та інших навчальних закладів. Редакція запрошує до публікації своїх наукових досягнень у царині географії як фахівців з України, так і зарубіжних авторів.

Наш журнал знаходиться у відкритому доступі. Це означає, що весь його зміст доступний безкоштовно для користувачів. Відкритий доступ припускає, що користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або знаходити повні тексти статей журналу за посиланням без попереднього дозволу від видавця і автора.

Перейти на web-сторінку видання

alt
Тут Ви можете завантажити збірники наукових праць, видані кафедрою загальної та регіональної географії у 2005-2015 рр.
Збірник призначено для фахівців у галузі географії та геоекології, рекреації й туризму, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, учителів та студентів, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами регіональної географії та взаємодії природи і суспільства.

 

У збірниках опубліковані статті, які містять результати наукових досліджень з екології, геоекології, географії, раціонального природокористування, біорізноманіття, екологічної освіти і туризму. До них увійшли матеріали, підготовлені вченими провідних наукових центрів України, Росії та Білорусі. Збірник призначено для фахівців у галузі географії та геоекології, екології, біології, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, учителів та студентів, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами взаємодії природи і суспільства.
1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 195 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW