Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Науково-дослідна робота є невід’ємною складовою діяльності природничо-географічного факультету та підготовки на його базі висококваліфікованих фахівців. На факультеті вона реалізується через систему різних форм дослідницької діяльності.

Високий науковий потенціал кафедр факультету дозволяє співпрацювати з науковими закладами НАН України: Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного, P5210237Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.В. Вернадського. На кафедрах виконуються наукові дослідження за госпдоговірною та держбюджетною тематикою. Науковцями факультету активно втілюється міжнародна співпраця, зокрема з Люблінським політехнічним університетом Польської Академії Наук та Курським державним університетом.

Результати досліджень викладачів факультету опубліковані у наукових монографіях, статтях відомих наукових журналів, представлені на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях. Факультет видає власні збірники наукових праць «Природничі науки» та «Географічні науки».

Високий рівень наукової діяльності викладачів, відповідна лабораторна і науково-методична база дають можливість залучити студентів до активної наукової творчості. Зацікавлені студенти залучаються до роботи у студентських наукових гуртках і проблемних групах, а також до виконання колективних наукових проектів; беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах з фахових дисциплін. Талановиті юні науковці факультету є членами суспільної організації «Наукове студентське товариство Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка», яка активно працює на факультеті. Серед студентів факультету є переможці і призери Всеукраїнських студентських наукових конкурсів, предметних олімпіад.L

Якісна професійна підготовка у поєднанні із подвійною спеціальністю суттєво підвищують конкурентоздатність випускників природничо-географічного факультету на ринку праці. Кращим випускникам магістратури кафедри надають рекомендації для вступу до аспірантури як нашого університету, так і до аспірантур інших університетів чи наукових установ системи Національної академії наук України. Кафедри факультету готують аспірантів за такими спеціальностями:

– кафедра загальної та регіональної географії: за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика та геохімія;

– кафедра хімії та методики викладання хімії: за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія).

Для більш активного залучення студентів, молодих науковців та викладачів до наукової діяльності природничо-географічний факультет започаткував дві наукові конференції: Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених «Актуальні проблеми дослідження довкілля» та Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу».

План наукової роботи природничо-географічного факультету затверджений Вченою радою факультету та є частиною плану роботи деканату природничо-географічного факультету.
1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 220 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW