Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

8 3 IMG_2925

P9130095Ботанічний сад Сумського державного педагогічного універси­тету імені А.С. Макаренка, заснований у 1934-1936 р, згідно з рішенням Сумського облвикон­кому від 27.09.1973 р. - об'єкт природно-заповідного фонду області, що має статус ботанічного саду місцевого значення. Ботанічний сад розташований на плакорній ділянці та схилах долини р. Стрілка з вилугованими чорноземами. Він займає під­вищену, добре дреновану територію площею 4,76 га. В ньому зро­стає понад 500 видів рослин. З них лише третина - представники місцевої флори, а близько 100 видів належать до рідкісних або зникаючих. Колекційні фонди розміщені на ділянках дендрарію, у відділах квітково-декоратив­них рослин, методики біології, лікарських рослин, сільськогосподар­ських рослин. Вони репрезентують флору різних регіонів світу. IMG_2232

Ботанічним  садам належить важливе місце в справі збереження та відтворення видового, передусім раритетного фіторізноманіття, в реалізації завдань екологічної освіти та природоохоронного виховання підростаючого покоління, молоді, яка навчається,  а також дорослого населення.  У живій колекції  рослин ботанічного саду СумДПУ ім А. С. Макаренка представлені типові та раритетні види місцевої флори, інших регіонів України, інших природно-кліматичних зон. Тут можна побачити рослини пустель, степів, луків, хвойних, листяних і мішаних лісів,  гірські види Карпат, Криму, Кавказу, представників флор Європи, Азії, Північної Америки, вихідців родом із Китаю, Японії та інших.

В живій колекції багато видів із високими декоративними властивостями. У періоди цвітіння ці рослини та їх композиції викликають велике захоплення, зачаровують розмаїттям яскравих барв і форм, що в значній мірі сприяє естетичному вихованню, розвитку вміння бачити й цінувати красу дикої природи,  схилятись перед її безмежними  чудовими й витонченими творіннями, зародженню й розвитку бажання берегти природу, прагненню зберегти багатовікові її надбання. Тут можна побачити ендемічні та реліктові види рослин. У парку та фрагментах  діброви на території ботсаду можна  ознайомитись з видами-домінантами різних ярусів,  характерних для Полісся та Лісостепу України фітоценозів, з характерними, але недомінуючими видами трав’янистих рослин; побачити адвентивні, синантропні та культивовані сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини тощо.

sub020Колекція рослин ботанічного саду має велику цінність у формуванні понять про основні таксони рослинного світу, його різноманітність і значення.. Ботанічний сад успішно використовується з учбо­вою метою іншими вузами, ліцеями, школами м. Суми та області.P4050046

Науково-дослідна робота у ботанічному саду здійснюється за такими основними напрямками: розробка оптимальних методик культивування рідкісних видів рослин, вивчення особливостей розмноження і поширення адвентивних видів, інтродукція рос­лин, селекція та генетика. Крім цього, ведуться дослідження в галузі агрохімії та захисту рослин.

Серед питань, що вивчаються в ботанічному саду - порівняль­но-анатомічні дослідження окремих родин вищих рослин, мікобіоти та фітопатогенної діяльності грибів, дослідження впливу мік­роелементів і біологічно активних речовин на ріст і розвиток рос­лин, розширення асортименту деревно-чагарникових і трав'янис­тих видів, які використовуються у зеленому будівництві, дослі­дження радіаційного та хімічного мутагенезу культурних рослин, вивчення консортивних зв'язків рідкісних видів, розробка питань охорони природи.


Фотогалерея ботанічного саду

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 158 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW