Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Кафедра економіки та бізнесу Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Формуваннянаціональної бізнес-еліти, що має креативний ресурс для створення і підтримання власного іміджу, розбудови сприятливого бізнес-середовища як в Україні, так і поза її межами.

Кафедра економіки та бізнесу Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка готує фахівців, здатних швидко адаптуватися до стрімких змін у суспільстві в умовах глобальних викликів; спеціалістів, компетентних у розв’язанні найскладніших проблем з різних сфер функціонування соціально-економічної системи країни, зокрема:

-       дослідження особливостей і механізмів функціонування ринку, вимірювання і прогнозування попиту та пропозицій, тенденцій іх розвитку, виявлення потреб споживачів, їхніх мотивацій;

-       розроблення конкурентоспроможної стратегії розвитку підприємств на основі розуміння логіки бізнесу;

-       обґрунтування та прийняття стратегічних рішень у сфері управління ресурсами та економіки бізнесу;

-       застосування основ антикризового та ризик-менеджменту у практиці господарювання;

-       економічне обґрунтування та організація рекламних заходів, презентацій, акцій, виставок та ярмарок;

-       ефективна реалізація облікової й контрольно-фінансової діяльності;

-       практичне застосування теоретичних та експериментальних досліджень у сфері фінансово-економічних процесів;

-       використання у практичній діяльності отриманих знань щодо системи оподаткування, страхування, безпосереднього керівництва підприємством, його матеріально-технічним забезпеченням;

-       здійснення ґрунтовного аналізу зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах інтеграції України у світовий економічний простір.

Кафедра готує:

-       економістів;

-       бізнес-управлінців;

-       інвестиційних та інноваційних аналітиків-управлінців;

-       фахівців з бізнес-планування;

-       консультантів з економічних питань;

-       консультантів у бізнес сфері

Сфери працевлаштування:

-       підприємства усіх галузей та сфер діяльності;

-       бізнес-структури;

-       органи державної влади та місцевого самоврядування;

-       приватні підприємці;

-       управляючі компаній

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 206 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW