Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Здійснення якісної підготовки фахівців з природничих наук, поглиблене викладання навчальних дисциплін у сучасній школі, вимагають розвитку творчих здібностей студентів факультету. Робота у цьому напрямку неможлива без розвитку у студентів природничо-географічного факультету навичок і умінь науково-дослідної роботи, тому що сучасний учитель повинен бути творчо мислячим, педагогом дослідником, який активно шукає оптимальні шляхи і методи розв’язування завдань із формування гармонічно розвиненої особистості учня. Відповідно до Статуту Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, студенти повинні займатися науковими дослідженнями на кафедрах, у наукових лабораторіях, під час проходження педагогічних і польових практик та виконання лабораторних, практичних, курсових і дипломних робіт.

На природничо-географічному факультеті науково-дослідна робота студенів (далі НДРС) реалізується через систему різних форм дослідницької діяльності, зокрема:

- студентські наукові гуртки та проблемні групи;

- індивідуальні завдання, у тому числі під час навчальних та виробничої практики;

- курсові та дипломні роботи;

- участь студентів у предметних олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт;

- виконання колективних наукових проектів.

Зацікавлені та ініціативні студенти факультету є членами суспільної організації «Наукове студентське товариство Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка», яка активно працює на факультеті.

НДРС факультету регламентована положенням про НДРС Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, а її план затверджений Вченою радою природничо-географічного факультету та є частиною плану роботи деканату природничо-географічного факультету.

Дні студентської науки на природничо-географічному факультеті у 2015 році

27-29 квітня на природничо-географічному факультеті триватимуть Дні студентської науки, протягом яких відбудуться пленарне та 6 секційних засідань. Будуть заслухані наукові доповіді студентів факультету, підготовлені за результатами їхніх наукових досліджень. Крім того, у рамках Днів науки пройде університетська студентська наукова конференція «Читання до 170-річниці з дня народження І.І. Мечникова» (відкриття конференції 29 квітня об 11:00 в ауд. 202) і конкурс-вікторина для студентів І-ІІ курсів "Ботанічний чай" (початок 29 квітня о 14:30, ауд. 502-203). Більш детально з планом проведення Днів науки можна ознайомитись, завантаживши програму.

Дні студентської науки на природничо-географічному факультеті у 2012 році

10-12 квітня на природничо-географічному факультеті проходили Дні студентської науки, протягом яких відбулося пленарне та 11 секційних засідань. Були заслухані наукові доповіді студентів факультету, підготовлені за результатами їхніх наукових досліджень. Крім того, у раммках Днів науки бyло проведено ВУЗівську студентської наукову конференцію «Вавиловські читання» (до 125-річчя з дня народження видатного генетика, селекціонера і президента (1931-1940) географічного товариства М.І. Вавилова), конкурс-вікторину "Ботанічний чай" та інтелектуальну гру "Що? Де? Коли?", у якій перемогу здобула збірна команда викладачів факультету.

Більш детально з планом проведення Днів науки можна ознайомитись, завантаживши програму

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 150 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW