Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

27 березня 2018 р.Сумська обласна адміністрація та Благодійний Фонд Порошенка підписали Меморандум про долучення області до національного проекту Благодійного Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації». Голова Сумської обласної державної адміністрації і голови районних рад, ОТГ та міські голови підписали Меморандум про взаємодію між облдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування щодо впровадження інклюзивної освіти в Сумській області.
З метою якісного виконання підписаних документів із впровадження інклюзивної освіти у Сумській області, зокрема забезпечення кадрового складу новоутворених ресурсних центрів з підтримки інклюзивної освіти та закладів з інклюзивним навчанням дітей з особливими освітніми потребами фахівцями з відповідною підготовкою, доводимо до Вашого відома, що Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка в особі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 458767 від 11.08.2014 р. здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) на трьох рівнях:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Форма навчання: денна / заочна.

Випускники здобувають кваліфікацію – бакалавр спеціальної освіти. Вчитель-дефектолог. Вихователь дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням. Асистент логопеда.

Набір здійснюється на Ι курс (термін навчання – 4 роки)
Умови вступу: зарахування абітурієнта здійснюється за сертифікатами ЗНО з предметів: українська мова та література (профільний); біологія; історія України або іноземна мова.
Вартість навчання за весь період навчання складає 47 900 грн. (денна форма навчання). Оплата може здійснюватися за роками навчання, а саме: 1 курс – 10 200 грн.; 2 курс – 11 700 грн.; 3 курс – 13 000 грн.; 4 курс – 13 000 грн.
Вартість навчання за весь період навчання складає 38 290 грн. (заочна форма навчання). Оплата може здійснюватися за роками навчання: 1 курс – 7 590 грн.; 2 курс – 9 100 грн.; 3 курс – 10 800 грн.; 4 курс – 10 800 грн.

Набір здійснюється на ΙІ курс (термін навчання – 3 роки)
Умови вступу: зарахування здійснюється на основі наявності у вступника ступеня молодшого спеціаліста за різними неспорідненими спеціальностями (технічними, медичними, сільськогосподарськими, економічними, ветеринарними, педагогічними та ін. на рівні закладів вищої освіти – коледж, технікум, училище) на підставі усного складання вступного випробування за фахом – Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта».
Вартість навчання за весь період навчання складає 36 700 грн. (денна форма навчання). Оплата може здійснюватися за роками навчання: 1 курс – 10 900 грн.; 2 курс – 12 900 грн.; 3 курс – 12 900 грн.
Вартість навчання за весь період навчання складає 27 490 грн. (заочна форма навчання). Оплата може здійснюватися за роками навчання: 1 курс – 7 590 грн.; 2 курс – 9 100 грн.; 3 курс – 10 800 грн.

Набір здійснюється на ΙІ курс студентів 2 та 3 курсів – паралельно з навчанням за основною спеціальністю у закладі вищої освіти (перехресний вступ на підставі усного складання вступного випробування за фахом – Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта»).
Умови вступу: подання документів (заява) до 15 вересня 2018 р.; іспит у вересні 2018 р. Умови навчання: форма навчання – заочна; фінансова основа – комерційна.
Вартість навчання за весь період навчання складає 36 700 грн. (денна форма навчання). Оплата може здійснюватися за роками навчання: 1 курс – 10 900 грн.; 2 курс – 12 900 грн.; 3 курс – 12 900 грн.
Вартість навчання за весь період навчання складає 27 490 грн. (заочна форма навчання). Оплата може здійснюватися за роками навчання: 1 курс – 7 590 грн.; 2 курс – 9 100 грн.; 3 курс – 10 800 грн.
Випускники можуть працювати у спеціальних дошкільних навчальних закладах; дошкільному навчальному закладі (логопедичні групи); спеціальних загальноосвітніх школах; загальноосвітніх школах з інклюзивним та інтегрованим навчанням; соціально-реабілітаційних, абілітаційних центрах, установах; ресурсних центрах з підтримки інклюзивної освіти; управліннях освіти і науки.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
– спеціальність 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія). Форма навчання: денна/заочна. Термін навчання: денної форми – 1,4 роки, заочної – 1,4 роки.
Випускники здобувають кваліфікацію – магістр спеціальної освіти. Викладач корекційної педагогіки. Олігофренопедагог. Логопед. Вчитель дітей з порушеннями інтелектуального розвитку у спеціальних закладах освіти та у закладах з інклюзивною формою навчання.
– спеціальність 016 Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка). Форма навчання: заочна. Термін навчання: 1,4 роки.
Випускники здобувають кваліфікацію – магістр спеціальної освіти. Викладач корекційної педагогіки. Тифлопедагог. Сурдопедагог. Вчитель дітей з порушеннями зору та(або) слуху у спеціальних закладах освіти та у закладах з інклюзивною формою навчання.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: наявність диплому про вищу освіту на рівні бакалавра або спеціаліста, або магістра.
Вартість навчання за весь період навчання складає 18 400 грн. (заочна форма навчання). Оплата може здійснюватися за роками навчання: 1 курс – 11 900 грн.; 2 курс – 6 500 грн.
Вступні іспити для абітурієнтів за спеціальністю «Спеціальна освіта» або напрямом підготовки «Корекційна освіта» та для абітурієнтів з іншими неспорідненими педагогічними спеціальностями: 1) іноземна мова; 2) «Спеціальна педагогіка з основами теорії і спеціальної методики виховної роботи».
Вступні іспити для абітурієнтів з різними непедагогічними спеціальностями (технічними, сільськогосподарськими, медичними, економічними, ветеринарними та ін.): 1) іноземна мова; 2) «Спеціальна педагогіка з основами теорії і спеціальної методики виховної роботи»; 3) педагогіка.

Третій рівень вищої освіти: «аспірантура». Спеціальність 016 Спеціальна освіта. Форма навчання: денна / вечірня / заочна. Термін навчання: 4 роки.
Випускники здобувають науковий ступень доктора філософії PhD (у галузі освіти).
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: наявність диплому про вищу освіту на рівні магістра або спеціаліста.
Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі за результатами складання вступних випробувань (екзаменів): з іноземної мови; зі спеціальності.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ на І, ІІ, ІІІ рівні вищої освіти проводиться у ЛИПНІ 2018 р.
Контактна інформація: Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, деканат: Михайліченко Ірина Володимирівна (моб. тел. 066 413-14-11). Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти, IV навчальний корпус, 5 поверх, каб. 517, контактний телефон: (0542) 68-59-43, e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду . Любчич Наталія Вікторівна (моб.тел 099 073-43-14; 097 482-09-14).
Крім цього кафедра спеціальної та інклюзивної освіти займається підвищенням кваліфікації фахівців.
Відповідно до «Концепції розвитку інклюзивної освіти» (від 01.10.2010 № 912), Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (№ 344 / 2013 від 25 березня 2013 р.), Наказу МОН України «Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року» (від 23 липня 2013 року № 1034), Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (від 09.08.2017 № 588) та ін., з метою сприяння ефективній реалізації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої та дошкільної освіти м. Суми та Сумської області у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка запроваджено надання таких освітніх послуг:
1. Курси підвищення кваліфікації для керівників та педагогічних працівників і спеціалістів закладів середньої освіти / дошкільної освіти з питань організації інклюзивного навчання. Під час курсів відбудеться розгляд таких актуальних питань: законодавчо-нормативні аспекти інклюзивної освіти, командний підхід до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, технологія складання індивідуальної програми розвитку, врахування клінічного діагнозу в роботі з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку. По закінченню курсів видається свідоцтво державного зразка (72 години). Вартість курсів підвищення кваліфікації складає 800 грн. Мінімальна кількість учасників 20 осіб.
2. Одноденний тренінг для педагогічних працівників і спеціалістів закладів середньої освіти/дошкільної освіти «Технологія складання індивідуальної програми розвитку для дитини з особливими освітніми потребами». По закінченню тренінгу видається сертифікат (10 годин). Мінімальна кількість учасників 10 осіб. Вартість тренінгу складає 230 грн. Можливе проведення на базі замовника.
Контактна інформація: Бондаренко Юлія Анатоліївна (моб. тел. 066 557-85-68; 096 701-06-24), кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).
Детальна інформація про проведення вступної кампанії розміщена на сайтах кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Виконавець:
керівник профорієнтаційного центру кафедри
Чобанян Анна Варужанівна
050 252-64-15

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 169 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW