Робочі програми для аспірантів

035 Філологія (Українська література)

Англійська мова

Іноземна мова для академічних цілей (Academic Writing)

Менеджмент проектів

Методологія літературознавчого дослідження

Наукова українська мова

Освіта обдарованих і талановитих: глобальний контекст

Педагогіка вищої школи

Текстознавство

Технології апробації результатів дисертаційного дослідження

Філософія

Фонічна організація тексту